​Světové dopravní svazy varovaly vlády před neuváženými reakcemi na omicron

​Světové dopravní svazy varovaly vlády před neuváženými reakcemi na omicron

6.12. - Ukvapené reakce světových lídrů na variantu omicron vystavují pracovníky v dopravě a globální dodavatelský řetězec většímu riziku kolapsu, varují mezinárodní dopravní organizace a odbory zastupující silniční, leteckou a námořní dopravu. Pracovníci v přeshraniční dopravě včetně námořníků, posádek letadel a řidičů musí mít možnost nadále vykonávat svou práci a překračovat hranice bez příliš omezujících cestovních pravidel, aby se udržel v chodu již tak churavějící dodavatelský řetězec.

IATA (Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu), ICS (Mezinárodní komora námořní dopravy), IRU (Mezinárodní unie silniční dopravy) a ITF (Mezinárodní federace pracovníků v dopravě) společně vyzvaly vlády, aby znovu nezaváděly hraniční omezení, která dále omezují volný pohyb pracovníků v mezinárodní dopravě, a poučily se z poznatků posledních dvou let.

Týden poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) označila nový kmen covid-19 omicron za "variantu vzbuzující obavy", nejméně 56 zemí znovu zavedlo různé stupně cestovních omezení.

Dopravní organizace, které reprezentují světový obchod v hodnotě více než 20 bilionů dolarů ročně a 65 milionů pracovníků v celosvětové dopravě v celém dodavatelském řetězci, vyzývají k ukončení uspěchaného a roztříštěného přístupu vlád k pravidlům cestování. Nyní nastal čas, aby hlavy států vyslyšely vedoucí představitele odvětví a pracovníky a společně přijaly rozhodné a koordinované kroky ke zmírnění zátěže dodavatelského řetězce a podpořily vyčerpané pracovníky v celosvětové dopravě během náročné sezóny dovolených.

Dopravní organizace rovněž vyjádřily zklamání nad tím, že vlády neplní jasné kroky, které byly světovým lídrům vydány v září, aby:

- byl zaručen volný a bezpečný pohyb pracovníků v dopravě

upřednostnit očkování pracovníků v dopravě, které uznává WHO;

- byly přijaty trvalé cestovní a zdravotní protokoly vypracované průmyslem pro námořníky, řidiče a posádky letadel, jak je schválily WHO, ILO, IMO a ICAO;

Vytvořit celosvětově harmonizované, digitální, vzájemně uznávané očkovací průkazy a procesy prokazování zdravotních referencí (včetně stavu očkování a výsledků testů covid-19), které mají prvořadý význam pro zajištění možnosti pracovníků v dopravě překračovat mezinárodní hranice;

- byly zvýšeny celosvětové dodávky vakcín všemi dostupnými prostředky, abychom urychlili obnovu našich průmyslových odvětví.

Umberto de Pretto, generální tajemník IRU, uvedl: "Generální tajemník IRU řekl: "Historie covid se opět opakuje, když vlády během několika hodin jednostranně mění stovky pravidel, která mají vliv na pracovníky v přeshraniční dopravě. Řidiči kamionů jsou opět chyceni uprostřed a platí vysokou cenu za to, že jednoduše dělají svou práci, aby udrželi fungování globálních dodavatelských řetězců. Oni i my všichni, kteří se spoléháme na jejich služby, si zasloužíme mnohem víc."

Willie Walsh, generální ředitel IATA, řekl: "Po téměř dvou letech řešení problému covid-19 bychom měli pokročit dál než k těmto na koleně reagujícím, nekoordinovaným a pavlovovským reakcím. Úředníci z oblasti veřejného zdraví nám říkají, že bychom měli očekávat, že se objeví další varianty. A v době, kdy budou odhaleny, už se podle zkušeností vyskytují po celém světě. Omezení na hranicích, která brání leteckým posádkám v práci, tomu nijak nezabrání a zároveň způsobí vážné škody stále se zotavujícím globálním dodavatelským řetězcům a místním ekonomikám."

Guy Platten, generální tajemník ICS, řekl: Platten, generální tajemník pro dopravu, řekl: "Pro naše dopravní odvětví je to jako den na hromnice. Existuje reálná a oprávněná obava, že pokud světoví lídři nepřijmou koordinovaná opatření, budeme svědky návratu k vrcholu krize při výměně posádek v roce 2020, kdy zbytečně tvrdá omezení cestování postihla více než 400 000 námořníků. Naši pracovníci v dopravě po celé období pandemie poslední dva roky neúnavně pracovali, aby udrželi globální dodavatelský řetězec v chodu, a jsou na pokraji sil. Prosinec je pro námořníky, kteří se vracejí domů ke svým rodinám, tradičně rušným obdobím a vlády jim dluží možnost strávit tento čas se svými blízkými."

Stephen Cotton, generální tajemník ITF, řekl: "Ty samé vlády, které zablokovaly přístup k vakcínám po celém světě, jsou nyní první, kdo uzavírají své hranice, aby zabránily vstupu varianty Omicron. Místo toho, aby usilovaly o globální řešení této pandemie, svými rozhodnutími dále riskují zhroucení dodavatelského řetězce. Je to nejen morálně odsouzeníhodné, ale i ekonomické sebezničení. Potřebujeme všeobecný přístup k vakcínám, a to hned. Je nezbytné, abychom všichni řekli vládám, aby se přestaly klanět velkým farmaceutickým firmám a připravily cestu k tomu, aby každá země mohla vyrábět vakcíny potřebné k ukončení této pandemie."

(lan)

Ilustrační foto: Krone

spinner