​Svaz průmyslu a dopravy slaví 26. narozeniny

​Svaz průmyslu a dopravy slaví 26. narozeniny

5.5. - Na den přesně před 26 lety byl založen Svaz průmyslu České republiky. Na ustavující valné hromadě v Ostravě byla tehdy zástupci 153 průmyslových firem a organizací podepsána společenská smlouva o vzniku tohoto sdružení zaměstnavatelů, který tak navázal na Český svaz průmyslníků z roku 1918 a na Ústřední svaz československých průmyslníků.

Ještě v roce 1990 vznikla za účasti Svazu průmyslu ČR Rada sociální dohody (tripartity). O čtyři roky později se ke sdružení připojil Svaz zaměstnavatelů v dopravě a došlo k doplnění názvu na Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). V letošním roce zastřešuje SP ČR 31 odvětvových svazů a asociací a přes 130 individuálních členů a celkově na 11 tisíc členů, kteří zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. „Významným způsobem nám narostla členská základna. Připojují se k nám významné svazy a asociace, letos to byl například Svaz obchodu a cestovního ruchu. Jsou to rekordní čísla, která ukazují na rostoucí váhu Svazu,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Jsme vnímáni jako vlivná a potřebná organizace,“ pokračoval Jaroslav Hanák. Jeho slova potvrzují dřívější zjištění SP ČR mezi podnikatelskou i laickou veřejností. Podle průzkumu až 98 procent zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR zastává názor, že je Svaz potřebnou organizací zastřešující zájmy průmyslu. Mezi laickou veřejností tento postoj zastává téměř devadesát procent občanů. Ze zjištění také vyplynulo, že SP ČR je všeobecně přijímaný jako nejvýznamnější organizace, zastupující zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty v ČR.

SP ČR je povinným připomínkovým místem, jeho experti ročně připomínkují více jak stovku legislativních úprav týkající se podnikání. Jeho expertní týmy, opírající se o zástupce firem a odvětvových svazů a asociací, dokážou vytvářet odborná stanoviska – právě kompetentnost a odbornost je podnikatelskou sférou na SP ČR oceňováno. Výraznou roli SP ČR sehrává v sociálním dialogu, při jednání s vládou a s odbory.

(tj)

spinner