Slovinsko zahájí v červenci své šestiměsíční předsednictví v Radě EU

Slovinsko zahájí v červenci své šestiměsíční předsednictví v Radě EU

28.6. - Program slovinského předsednictví staví do středu svých činností udržitelnou, digitální a odolnou Evropu. V nadcházejících měsících bude slovinské předsednictví řešit zásadní záležitosti prostřednictvím institucionálních jednání a bude úzce zapojeno do legislativních spisů, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“.

Hlavním cílem Slovinska pro příštích šest měsíců je podpora zelené a digitální transformace v EU. Udržitelnost a odolnost budou hnací silou horizontální koordinace jejich činností během jejich předsednictví v Radě.

Zatímco horizontální struktura balíčku Fit for 55 bude zachována, zástupci dopravního sektoru zahájí přípravné práce Rady na revizi směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFID) a na nadcházejících iniciativách FuelEU Maritime and ReFuelEU Aviation, jejichž cílem je podpora a rozvoj výroby a využívání udržitelných paliv v letecké a námořní dopravě. V Radě by měl být do konce roku projednán a přijat také pohotovostní plán pro nákladní dopravu v EU, který komise přijme v létě.

Hlavními akcemi pořádanými slovinským předsednictvím budou 6. července v Lublani konference EU - západní Balkán s cílem projednat propojení regionu a 22 - 23. září společný neformální Sněm pro dopravu a energetiku, který bude hnací silou práce Rady pro elektronickou mobilitu a alternativní paliva v dopravě. Cílem předsednictví je rovněž zahájit třístranné rozhovory o jednotném evropském nebi 2+ a o revizi směrnice o vozidlech najímaných bez řidičů. V závislosti na programu komise by přípravné orgány Rady v listopadu rovněž měly zahájit práci na souboru iniciativ, jako je revize hlavních směrů TEN-T, nová iniciativa městské mobility nebo revize směrnice o ITS.

(SSL)

Foto: Evropská komise

spinner