Regionální železnice

Rozhodnutí o prodeji regionálních tratí zatím nepadlo

Rozhodnutí o prodeji regionálních tratí zatím nepadlo

PRAHA 7.3. – Vláda odložila rozhodnutí o prodeji 11 regionálních železničních tratí. Zároveň zadala ministru dopravy Pavlu Dobešovi vypracovat alternativní řešení, například možnost jejich převodu na obce. Informoval o tom premiér Petr Nečas. „Chceme znovu prodiskutovat otázku možnosti převodu těchto nepotřebných a nepoužívaných železničních tratí například na svazky měst a obcí, obce nebo na kraje,“ uvedl Nečas. Takovýto převod by podle něj měl přísné podmínky.

Jednou z nich by mimo jiné bylo, že by budoucím majitelům nevznikaly žádné nároky na státní rozpočet nebo na rozpočty institucí ve vlastnictví státu, jako je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Provozovatel by si tedy musel vše hradit sám bez nároku na peníze státu. Materiál by podle Nečase mělo ministerstvo dopravy předložit do měsíce. Úkolem ministerstva dopravy bude rovněž zajistit, aby bezúplatné převedení tratí nebylo v rozporu se soutěžním právem Evropské unie. Podle Nečase existuje možnost nalézt cesty počínaje holandskou dražbou až po specifické podmínky, kdy by tato drážní tělesa nebyla provozována v konkurenčním prostředí, ale jako věc, která podporuje regionální rozvoj a místní turistiku.

Za odhadní cenu si prý dráhu nikdo nekoupí

Pravidla prodeje zbytných tratí navržených ministerstvem dopravy kritizovalo Sdružení železničních společností a stínový ministr dopravy a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD). Vadila jim zejména snaha ministerstva prodat tratě za odhadní hodnotu. „Akceptovat se bude nabídková cena, přičemž minimální hodnota bude nastavena dle oceňovacích právních předpisů (tedy zákonem o oceňování majetku),“ sdělil k podmínkám prodeje mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák. Někteří zájemci se podle něj v minulosti již na ministerstvo s dotazem na prodej tratí obrátili, další deklarovali svůj záměr veřejně. Podle Sdružení železničních společností však byla cena stanovena špatně. „V současné době se cena za jeden kilometr regionální dráhy pohybuje kolem 1,5 milionu Kč,“ uvedlo sdružení. Je tedy podle něj nereálné, že si za tuto cenu někdo dráhu koupí. Podle Chovance je návrh ministerstva dopravy pouhým zastíracím manévrem, který míří k faktickému zrušení těchto železnic. Reálná je podle něj i možnost, že budoucí vlastníci železnic vytrhají koleje, které zpeněží, a následně zkrachují. V takovém případě by sanace zbytku železničního tělesa, především likvidace pražců zůstala opět na veřejných rozpočtech, varoval. Rozhodnutí ministerstva tyto tratě s údajně nulovým dopravním potenciálem prodávat za uvedenou cenu, padlo jen několik týdnů poté, co je slíbilo bezúplatně převést na přilehlé obce, dodal Chovanec.

K možnému pronájmu dráhy se ministerstvo staví odmítavě

Ministerstvo dopravy v návrhu vládě rovněž odmítlo možnost pronájmu těchto tratí, a to i přesto, že by ji nájemce provozoval na svůj účet a současně platil SŽDC nájemné. SŽDC by ale i nadále musela zajistit peníze na údržbu a opravu pronajaté dráhy, konstatuje se v předkládací zprávě. S ohledem na technický stav tratí jsou podle ministerstva potřebné investice v řádu desítek či stovek milionů korun, takže by nebylo docíleno úspor peněz ve státním rozpočtu. Podle Sdružení železničních společností hrozí zrušení 350 kilometrů tratí a náklady na jeden kilometr sanace trati uvádí odborníci na šest milionů Kč. Zrušení těchto tratí tedy může stát přes dvě miliardy Kč, uvedlo sdružení. Náklady SŽDC na provozuschopnost ohrožených drah přitom podle něj činí 60 milionů korun ročně, soukromý provozovatel by prý totéž pořídil za 20 až 30 milionů korun.

Tratě na prodej Hrušovany nad Jeviškou – Hevlín Čelákovice – Mochov Aš – Aš státní hranice – Selb Královec – Žacléř Bruntál – Malá Morávka Krásný Jez – Loket předměstí Broumov – Otovice zastávka Čížkovice – Obrnice Kralovice u Rakovníka – Mladotice Čejč – Uhřice u Kyjova Libochovice – Račiněves

spinner