Raiffeisen - Leasing pomůže firmám získat podporu z rekordních evropských dotací

Raiffeisen - Leasing pomůže firmám získat podporu z rekordních evropských dotací

6.5. - Raiffeisen - Leasing pomůže firmám získat výhodné investiční prostředky z evropských dotačních titulů. Do České republiky v současnosti směřují stovky miliard evropských prostředků ve formě dotací i finančních nástrojů. Firmám pomohou s modernizací, větším zapojením digitálních řešení, rozvojem udržitelné energetiky i dopravy. Získat dotaci firmám nově pomůže expertní tým, který Raiffeisen - Leasing postavil speciálně pro tyto účely.

V Česku se otevírají stamiliardové investiční a dotační možnosti. Rozbíhá se Národní plán obnovy, jehož prostřednictvím doputuje do ekonomiky na 179 miliard Kč. Plán má pomoct obnově českého hospodářství po pandemii covid-19 a přispět k modernizaci ekonomiky. Prostředky půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Dalších 81 miliard Kč bude k dispozici pro firmy v nově připraveném Operačním programu Technologie a konkurenceschopnosti (OP TAK). Tyto zdroje mají směřovat hlavně na posilování využití výzkumu, vývoje a inovací v podnicích, na jejich digitální transformaci nebo rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem. Z OP TAK se bude financovat irozvoj digitální infrastruktury,posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a rozvoj udržitelné mobility.

Česká republika bude také moci využít 150 miliard Kč z Modernizačního fondu, které bude možné získat v devíti programech na řadu opatření k úspoře energií, od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po nová zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Ve společnosti Raiffeisen - Leasing pomůže firemním klientům s vyřízením dotační podpory nový expertní tým. “Máme široké expertní zázemí a zkušenosti s financováním investičních potřeb i velmi náročných klientů. V současnosti přichází na podporu české ekonomiky rekordní objem prostředků a my chceme našim klientům umožnit, aby v nových dotačních možnostech našli to nejefektivnější řešení pro své investiční potřeby a modernizační záměry,” uvedl k nabídce Alois Lanegger, jednatel společnosti Raiffeisen - Leasing.

Součástí služeb dotačního poradenství je i konzultace při výběru vhodného programu či pomoc s veškerou administrativou spojenou se žádostmi. S podporou zkušených expertů z Raiffeisen - Leasing mohou firemní klienti získat výhodné financování. V rámci nových dotačních programů je například velmi aktuální možnost zvýhodněné investice do fotovoltaické elektrárny s akumulací. Tu si může pořídit prakticky každý podnikatel a získat tak vlastní zdroj, který v čase vysokých cen energií pomůže snížit provozní náklady. V blízké době by se také měly otevřít dotační programy pro velké fotovoltaické elektrárny a na nové technologie.

Velký zájem očekáváme právě u dotací, které se budou týkat investic do energetických úspor. Opatření jako zvýšení energetické účinnosti nebo zapojení vlastního zdroje mohou pomoct se snížením nákladů na energie a rozvázat tím firmám ruce pro další modernizaci,” komentoval výhody tohoto řešení Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiffeisen - Leasing.

Kompletní přehled služeb dotačního poradenství, včetně jednotlivých dotačních titulů a možností financování, jsou k dispozici na stránkách www.rl.cz .

Raiffeisen - Leasing působí na českém trhu od roku 1994 jako součást skupiny Raiffeisen. Je členem České leasingové a finanční asociace, která ho opakovaně zařadila na první místo v oblasti nebankovního financování nemovitostí. Kromě financování nemovitostí nabízí Raiffeisen - Leasing široké portfolio služeb zejména pro firemní potřeby, ale také pro soukromé osoby. Zajišťuje nebankovní financování osobních i nákladních vozů, strojů, zařízení, technologií, transportní, zdravotnické nebo zemědělské techniky, ale také lokomotiv, vagonů či letadel. Finance poskytuje prostřednictvím leasingu či úvěru, v případě firemních flotil zajišťuje také operativní leasing s širokou škálou služeb.

(pav)

Logo: Raiffeisen - Leasing

spinner