Evropská unie

Prioritou pro příští období bude kombinovaná doprava

Prioritou pro příští období bude kombinovaná doprava

Jednou z hlavních priorit Evropské komise pro příští rozpočtové období, které začne v roce 2014, bude zřejmě v železničním oboru podpora kombinované dopravy. „Nepočítá se už s tak masivní podporou výstavby nových železničních tratí, jako tomu bylo dosud,“ řekl minulý týden na valné hromadě Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) v Praze ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Tomáš Čoček.

Podle jeho slov nyní probíhá čerpání peněz z evropských fondů na železniční projekty po poněkud pomalejším rozjezdu plynule a Česká republika do konce roku 2015 s velkou pravděpodobností vyčerpá všechny prostředky, které má v tomto rozpočtovém období k dispozici. „Evropská komise již schválila celkem jedenáct projektů na železnici, jejichž rozpočet je vyšší než 50 milionů €,“ uvedl Tomáš Čoček.

Připomněl, že silniční projekty se realizují mnohem lépe, neboť nové silnice se staví prakticky všude na zelené louce, zatímco železnice se zejména při modernizacích tratí musí vypořádat s negativním dopadem na provoz. Pro léta 2014 až 2020 by podle něj česká železniční doprava mohla počítat s evropskou podporou ve výši přibližně 40 miliard €, ale konečná částka bude ještě předmětem dalších jednání. Definitivně jasno by mělo být na konci příštího roku.

Pokud jde o priority Evropské komise pro příští plánovací období, počítá se zejména s větší finanční podporou kombinované dopravy, ale také vozového parku osobní dopravy. „Našimi prioritami jsou jednoznačně dokončení modernizace stávajících tranzitních koridorů a na nich ležících železničních uzlů, zejména se musí zlepšit prostupnost těchto uzlů pro nákladní dopravu,“ zdůraznil Tomáš Čoček. Podle jeho slov se nyní na ministerstvu dopravy připravují sektorové strategie, které shrnou české priority jak v sektoru silniční, tak i železniční dopravy.

„Jasno ale musíme mít co nejdříve, aby se na počátku příštího roku mohly začít vypisovat tendry na dodavatele nových staveb, které budou čerpat prostředky z evropských fondů,“ upozornil na valné hromadě ACRI ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury. Náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro modernizaci dráhy Jiří Martínek informoval, že pro SŽDC je momentálně prioritou zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a příprava možnosti využití železnice při plánované dlouhodobé modernizaci dálnice D1.

Tomáš Johánek

spinner