Statistika Creditreform

Počet insolvencí roste i v oboru dopravy a přepravy

Počet insolvencí roste i v oboru dopravy a přepravy

Počet insolvenčních návrhů se loni ve srovnání s rokem 2011 zvýšil o 32 procent. Nárůst insolvencí postihl fyzické osoby; u právnických osob počet insolvencí stagnoval. V lednu to oznámila mezinárodní skupina Creditreform, která průběžně sleduje insolvenční rejstřík a pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v České republice i v zahraničí zveřejňuje již několik let.

Počet návrhů na insolvenci firem se v absolutním vyjádření nejvíce zvýšil v oboru stavebnictví – meziročně téměř o 50 procent. Významně vzrostl také počet insolvencí v oboru velkoobchod a maloobchod. V oboru dopravních a přepravních služeb se počet případů insolvence zvýšil o 40 procent – z 280 na 392. Jejich četnost vzrostla z 3,584 na 5,321 na tisíc registrovaných firem v oboru. Nejhůře loni v tomto srovnání dopadl obor těžby s 9,202 případu na tisíc registrovaných firem, papírenský průmysl a telekomunikace.

Z regionálního hlediska bylo loni nejvíce insolvenčních návrhů na tisíc registrovaných firem podáno v Moravskoslezském kraji; v absolutních číslech jej následoval Ústecký a Olomoucký kraj. K výraznému zvýšení počtu insolvencí na tisíc firem došlo také v Ústeckém, Jihočeském a Karlovarském kraji. Jako nejstabilnější ze srovnání vycházejí firmy se sídlem ve Středočeském kraji, snížení náchylnosti k insolvencím bylo zaznamenáno jen v Libereckém kraji.

Konkurz nebo reorganizace

Mnoho insolvenčních návrhů právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby – konkurzem nebo reorganizací. V případě konkurzu jsou na základě rozhodnutí o jeho prohlášení zjištěné pohledávky věřitelů uspokojovány poměrně. Počet konkurzů se loni zvýšil meziročně o 6,8 procenta. Vyhlásilo jej 1899 firem a 555 živnostníků. To je výrazně méně než na přelomu tisíciletí; v důsledku změny metodiky zákona totiž do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuty pro nedostatek majetku. Loni jich bylo 1543.

Při reorganizaci se pohledávky věřitelů uspokojují postupně při zachování provozu podniku dlužníka. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby jeho obrat v roce před insolvencí dosáhl alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby dlužník měl minimálně sto zaměstnanců. Tato kritéria ovšem neplatí v situaci, že dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu roku 2008 do konce loňského roku soudy povolily jen 72 reorganizací.

Letos očekává Creditreform mírný růst insolvenčních návrhů na firmy v průběhu celého roku kvůli zvyšujícímu se počtu bankrotujících malých a drobných firem. Dynamika celkového počtu insolvenčních návrhů podle něj bude stále vysoká v důsledku nižší spotřebitelské poptávky dané zvýšením DPH a pesimistickými hospodářskými prognózami. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období, uvedla skupina.

Creditreform je mezinárodní skupina, která svým zákazníkům poskytuje hospodářské a kreditní informace, služby inkasa pohledávek a další služby v oblasti řízení rizik. Credit-reform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, na celém světě zaměstnává ve 180 pobočkách 4500 pracovníků.

(spa)

spinner