​Mezinárodní svazy na počátku druhého pololetí

​Mezinárodní svazy na počátku druhého pololetí

Letecká doprava. Letecká IATA Air Cargo (nákladní sekce Mezinárodní asociace letecké dopravy) pořádá v Istanbulu ve dnech 12. – 14 října 2021 sympozium Svět carga – WCS (World Cargo Symposium). Má jít o největší a nejprestižnější akci roku tohoto druhu, která dá dohromady hlavní subjekty z celého dodavatelského řetězce v leteckém zboží. Očekává se, že sympózia se zúčastní přes tisíc vedoucích pracovníků z této oblasti a více než 40 vystavovatelů. Setkání se uskuteční v hotelu Hilton Bomonti.

Sympózium proběhne formou řady plenárních zasedání, specializovaných setkání, workshopů a summitů vedoucích pracovníků. Na programu budou témata jako technika a inovace, bezpečnost a celní věci, provozní problematika leteckého carga a udržitelnost. Počítá se se špičkovými řečníky a vystoupeními zaměřenými na poslední trendy a také na události dotýkající se air carga. Účastníky akce budou zástupci aerolinek, poskytovatelů služeb, letišť, speditérů, nakládacích center, leteckých úřadů a sdělovacích prostředků. Podle dosavadních zkušeností s předchozími akcemi jde třeba podle Frauenhoferovu Aviation Logistics o „vynikající událost o převodech trendů do reality“. A podle Asociace dopravy zvířat (Animal Transportation Association) jde o „fantastickou událost, nabízející velké příležitosti v sítích a inspirativní rozhovory s vedoucími osobnosti celé branže“. Zmiňuje se též výborná organizace celé akce.

Železniční doprava

V železniční dopravě je letošní rok z iniciativy Evropské komise Evropským rokem železnice, a sice jako součást úsilí EU dosáhnout v rámci Evropské zelené dohody do roku 2050 klimatické neutrality. Tato iniciativa je příležitostí pro zdůraznění předností dráhy jako udržitelného, chytrého a bezpečného druhu dopravy. V průběhu letošního roku se organizuje řada událostí a aktivit ve snaze obrátit pozornost na tuto branži, zvýšit zákaznickou důvěru a povzbudit více lidí k využívání této dopravy, zejména pokud jde o mladou generaci.

Mezinárodní unie železnic UIC je součástí této iniciativy a organizuje sérii událostí (od cestujících k udržitelnému rozvoji a mobilitě). Dále uvádíme několik akcí, jež proběhnou ještě do konce letošního roku pod hlavičkou UIC:

- 5. října - Den drážní přístupnosti;

- listopad - Odolnost drah vůči pandemiím;

- 30. listopadu až 1. prosince - Tradiční sympózium UIC;

- Fotosoutež UIC „Moje tajná drážní místa“ (drážní turistika).

Dochází rovněž k novému přímému spojení Rakouska se Slovinskem: Vídeň – Ljubljana – Terst (od pololetí).

Silniční doprava

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU zastupující téměř milion evropských autodopravců obezřetně uvítala některé nové klimatické cíle Evropské komise z léta letošního roku v rámci plánu „Fit for 55“; má jít o snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 na úroveň 55 % z roku 1990 a o klimatickou neutralitu v roce 2050.

IRU upozorňje, že komise též usiluje o zdražení silniční dopravy; IRU je proti jednostrannému celkovému zvýšení nákladů v oboru beze změny k lepší kolektivní mobilitě, obchodu a konkurenceschopnosti. A také proti neférovému a neefektivnímu přístupu ke snižování CO2 v dopravě. Všem oborů dopravy má být měřeno stejně pokud jde o daně a energetické i emisní stimuly.

Tyto návrhy obsahují mnoho zdrojů narušování konkurence a diskriminace. Většina opatření podporuje přechod k elektřině a k vodíku. To je pozitivní, ale nikoliv dostatečné: měl by být podporován širší okruh alternativ a přechod k těmto palivům má být zachycen ve všech plánovaných návrzích. Pro IRU platí, že celý sektor komerční silniční dopravy musí být schopen přechodu k ekonomicky realizovatelným alternativám. Proto načasování pro emisní obchod a zdanění energie musí být dostatečně synchronizováno s dostatečnou dostupností vozidel na alternativní paliva.

Evropská spedice

Evropský spediční svaz CLECAT oznamuje, že byl uvítán jako nový člen Evropské aliance čisté silniční nákladní dopravy ECTA. Jde o skupinu 20 organizací a podniků usilující o nulové emise z této dopravy. ECTA dává dohromady odesílatele, logistický sektor a občanskou společnost s cílem dosáhnout co nejrychleji proveditelné dekarbonizace na tomto úseku. Aliance věří, že nový pracovní program Evropské komise nabídne řadu příležitostí, jak sektor podpořit v přechodu k vozidlům s nulovými emisemi a že členové této Aliance napomohou k úspěšnému přechodu. Generální ředitelka CLECAT Nicolette van der Jagt uvedla, že logistický sektor si uvědomuje svou významnou roli v zajišťování snížení CO2. Speditéři a poskytovatelé logistických služeb jsou konfrontováni se zaměřením nové legislativy, tlakem zákazníků a tržními podněty k dekarbonizačním operacím. Mnoho velkých podniků hodlá být do roku 2050 uhlíkově neutrální a podepsalo se pro světové programy v tomto směru včetně programů investičních. Technická zařízení musí poskytnout automobilový průmysl a poskytovatelé energie. Proto spedice podporuje spojené práce s ostatními subjekty, včetně environmentálních organizací, odesílatelů a dopravních svazů na strategickém legislativním plánu EU pro vozidla bez emisí.

Jiří Kladiva

spinner