DN č. 17 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusy, Veřejná doprava, vychází 16.8., uzávěrka již 26.7.! 

​MD: Zaměstnavatelé ze starých členských zemí EU neplní povinnosti nové legislativy

​MD: Zaměstnavatelé ze starých členských zemí EU neplní povinnosti nové legislativy

10.10. - Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí iniciovalo mimořádnou preventivní akci zaměřenou na kontrolu vysílání pracovníků v silniční dopravě. Akce proběhla na konci září na hraničních přechodech Rozvadov a Hatě. Cílem bylo informovat zahraniční zaměstnavatele provozující mezinárodní nákladní dopravu o nové povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Z kontrol vyplynulo, že zaměstnavatelé z takzvaných starých členských států EU povinnosti nové legislativy plní hůře, než dopravci z nových členských zemí.

Novelizovaný zákon zavedl povinnost zaměstnavatele sídlícího v jiném členském státu EU, který vyslal svého zaměstnance do ČR, uchovávat v místě pracoviště kopie pracovní smlouvy v jazyce státu, do kterého je řidič vyslán. Provedení kontroly bylo nutné i kvůli probíhajícímu jednání o tzv. Balíčku mobility na půdě EU. Některé členské země v rámci něj požadují omezit přepravy ze strany dopravců z nových států EU kvůli údajně nekalé konkurenční výhodě spočívající v nižších mzdách jejich řidičů.

Smyslem akce bylo poukázat v praxi na administrativní požadavky, které evropská legislativa po dopravcích a řidičích požaduje. Jedním z nich je mimo jiné právě předložení pracovní smlouvy v jazyce státu, do kterého je řidič vyslán. Ministerstvo dopravy akci od začátku připravovalo jako osvětovou a chtělo zjištěné výsledky použít pro podporu argumentů při vyjednávání.

Nejzásadnějším zjištěním bylo porušení povinností všech zaměstnavatelů z takzvaných starých členských států EU, které přitom paradoxně nejvíce zdůrazňují porušování pravidel dopravci a řidiči z nových členských zemí. Žádný z řidičů, ať už z Německa, Rakouska, Itálie či dalších zemí, navíc o povinnostech při vysílání neměli ani základní informace; podivovali se, kolik dokumentů navíc by s sebou museli vozit (a zajistit překlad).

Naproti tomu všichni řidiči z nových členských států EU měli k dispozici pracovní smlouvy v několika evropských jazycích, což naznačuje, že na území západních sousedů se kontrolují výhradně východní řidiči, a pravidla pro vysílání tak západní státy zneužívají pouze pro ochranu vlastního trhu, nikoliv k ochraně práv zaměstnanců, jimiž nové povinnosti hájí při jednáních. Zjištěná porušení využije ČR při vyjednávání o podobě Balíčku mobility a předá příslušným ministrům ze zemí s největším počtem odhalených nedostatků.

V rámci mimořádné preventivní akce bylo zkontrolováno celkem 58 řidičů, z toho 31 na hraničním přechodu v Rozvadově a 27 řidičů na hraničním přechodu v Hatích. Největší zastoupení měli z celkového počtu 58 kontrolovaných šoférů řidiči a také zaměstnavatelé z Německa a Polska. Zkontrolováno bylo také 7 řidičů státní příslušnosti mimo Evropskou unii. Samotnou kontrolu prováděl Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj a Oblastní inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj s policií a mobilními jednotkami Centra služeb pro silniční dopravu.

V případě zjištění nedostatků byl řidič pouze upozorněn na stanovené povinnosti a byla mu předána informační brožura o povinnosti mít na ve vozidle kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu přeložených do českého jazyka. Brožura obsahovala tyto informace ve čtyřech jazykových verzích – češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

(tj)

spinner