​Komentář: Co přinesl květen v dopravě

​Komentář: Co přinesl květen v dopravě

Zatímco dlouhodobé smluvní sazby kontejnerů z Asie nadále drží vysokou úroveň, oceánští dopravci se koncem dubna předháněli v nabízení výrazných slev na spotové sazby z Číny, protože poptávka po přepravě nákladu dočasně vyschla kvůli omezením Covid lockdownu v Šanghaji (a dříve v jiných přístavech). Dynamika uzavírání dlouhodobých smluv s výrazně vyššími sazbami však podpořila obrovské zisky za první čtvrtletí, které dopravci vykázali.

Podle crowdsourcovaných údajů společnosti Xeneta o sazbách za námořní přepravu zaznamenali na konci dubna další 11% skok v indexu dlouhodobých smluvních sazeb, což představuje meziroční nárůst o 110 %. Index XSI platformy pro porovnávání přepravních sazeb zaznamenal v průběhu měsíce 9% nárůst smluvních sazeb pro hlavní linky v Asii a USA. Zvýšení smluvních sazeb na tomto spojení však vzrostlo o 17 %, protože odesílatelé se snažili zabezpečit své dodavatelské řetězce před hlavní sezónou. Xeneta uvedla, že smluvní sazby na trase Asie‑Evropa se od začátku roku zvýšily o 25 %. Generální ředitel Patrik Berglund řekl: „Opět vidíme, že komunita dopravců je pevná, pokud jde o vyjednávání o dlouhodobých smluvních sazbách. Upřímně řečeno, sklízejí obrovské odměny z rozpáleného trhu. Je to mocenská pozice, které se rejdaři nechtějí vzdát.“ Dalším faktorem v nedávném spěchu s obstaráváním smluv s dopravci je příval nákladu, který bude následovat po případném uvolnění přísných omezení volného pohybu osob v Číně, které se očekává po významnějším uvolnění po 1. červnu. Pro přepravce, kteří jsou schopni přepravit svůj náklad, byly na začátku května nabízeny zajímavé větší slevy pro zásilky mezi Čínou a severní Evropou. Například řada speditérů se sídlem v Číně nabízela slevy z Ningbo, Yantian a Qingdao do Rotterdamu, Hamburku a Gdaňsku, se sazbami mezi 8 000 a 9 500 USD za 40 HQ pro přepravu na lodi Ocean Alliance v polovině května. Tyto sazby jsou nižší než „tržní“ sazby uvedené ve spotových indexech, například Drewryho složka WCI North Europe na úrovni 10 199 USD za 40 stop, která v týdnu klesla o 2 %, což představuje pokles o přibližně 25 % od začátku února.

Po uvedeném výrazném poklesu na začátku jara však tlak na vývoj sazeb v květnu polevil. Průměrný spotový kurz zásilek z Dálného východu do severní Evropy na obchodní platformě Freightos byl v polovině měsíce 10 565 USD/FEU, tedy přesně na úrovni předchozího týdne. Dle Shanghai Index SCFI klesla sazba na trase Šanghaj‑Severní Evropa jen mírně o 1,6 procenta na 5 860 USD/FEU (bez přirážek), zatímco srovnávací platforma Xeneta pro stejnou trasu klesla pouze o 0,6 procenta na průměrných 10 569 USD/FEU, v rámci krátkodobé sazby platné po 31 den.

Námořní dopravci zjevně natolik omezili dostupnou kapacitu, že vyrovnali nabídku a snížili poptávku po slotech. Podle společnosti Xeneta snížily linky od začátku dubna kapacitu na linkách z Dálného východu do Evropy o 13 procent oproti plánované úrovni. Kromě toho je značná část přepravní kapacity stále vázána na kotvě kvůli překážkám v Šanghaji a logistice. To se týká evropských i čínských přístavů. Podle nejnovějších údajů cenové informační služby Platts čekalo na konci 19. týdne u Rotterdamu deset kontejnerových lodí, osm u Helgolandu na cestě do Hamburku a čtyři u Felixstowe na anglickém východním pobřeží.

Výhledově se očekávání sazeb na trhu opět zvyšují, protože se s plánovaným otevřením čínské Šanghaje po 1. červnu po týdnech lockdownu objevují známky opětovného nárůstu objemu nákladu. Účinek bude pravděpodobně o to silnější, že otevření v Číně se kryje s tradičním začátkem hlavní sezóny v kontejnerové dopravě, tedy od června, jak varuje v oběžníku odborník na námořní přepravu z poradenské firmy Transporeon Clemens Schapeler. Očekávání oživení spotových sazeb je podle jeho názoru také důvodem, proč smluvní sazby za námořní přepravu zatím zůstávají stabilní na vysoké úrovni.

Transporeon však předpokládá, že se bude jednat o poslední vzestup na nákladním trhu před znatelnou korekcí ke konci roku. Schapeler to vysvětluje následovně: Na jedné straně se spotřebitelská poptávka pravděpodobně opět přesune silněji od zboží ke službám, jako tomu bylo před pandemií. Vzhledem k vysoké inflaci je navíc třeba počítat s tlumením poptávky jako celku. Oba mají negativní vliv na velikost poptávky. Za určitých podmínek by se ale očekávaná korekce trhu mohla odložit až na příští rok – například prostřednictvím poklesu cen ropy, který by ulevil spotřebitelům, nebo prostřednictvím pracovního sporu ve mzdovém vyjednávání, které nyní začíná pro dělníky v přístavech na západním pobřeží USA. To druhé by mělo za následek, že dostupné kapacity lodí budou opět vzácnější kvůli problémům s manipulací.

Petr Rožek

spinner