​Komentář: Co přinesl duben v dopravě

​Komentář: Co přinesl duben v dopravě

Dne 31. března americkým Senátem prošel formálním hlasováním zákon o reformě námořní dopravy z roku 2022 (OSRA), který v únoru představili senátoři Amy Klobucharová (demokratka z Minnesoty) John Thune (republikán za Jižní Dakotu) a o týden dříve byl schválen Výborem pro obchod, vědu a dopravu. Senát je nyní připraven k jednání se Sněmovnou reprezentantů, aby našel kompromis, který by podepsal americký prezident.

Návrh zákona, až bude schválen, poskytne Federální námořní komisi větší pravomoc a schopnost vytvářet pravidla pro určité praktiky mezinárodních námořních společností; umožní FMC zahájit vyšetřování obchodních praktik běžných námořních dopravců a uplatňovat donucovací opatření. OSRA by také měla zakázat námořním dopravcům „nepřiměřeně snižovat možnosti lodní dopravy“ pro vývoz z USA a vyžadovat, aby čtvrtletně hlásili FMC celkovou tonáž a jednotky TEU pro každé plavidlo, které zastavuje v přístavech v USA. Tento zákon o prosazování antimonopolních pravidel v námořní dopravě eventuálně změní americké přepravní předpisy zrušením oddílu 40307 hlavy 46 zákoníku Spojených států, který chrání zahraniční dopravce před určitými antimonopolními zákony. Podle autorů uplatňování federálních antimonopolních zákonů na zahraniční námořní společnosti „Rozvazuje ruce současným a budoucím administrativám, kdyby podnikly silnější kroky na obranu amerických vývozců před nekalými obchodními praktikami“.

Návrh zákona zmínil i americký prezident Biden se ve svém projevu o stavu Unie, kde se zaměřil také na námořní dopravu. V předvečer projevu však Světová rada pro lodní dopravu (WSC) vydala prohlášení, v němž se uvádí, že tvrzení, že odvětví kontejnerové lodní dopravy je vysoce koncentrované a nekonkurenceschopné, jsou fakticky nesprávná. Spíše si lodní společnosti aktivně konkurovaly na světovém trhu, včetně nejdůležitějších lodních tras pro americký obchod. Jasným znakem konkurenčního trhu je podle WSC nárůst konkurence v roce 2021, kdy bylo více lodí využíváno větším počtem lodních společností v transpacifické dopravě. Regulátoři v USA a Evropě opakovaně potvrdili, že kontejnerová přeprava je velmi konkurenceschopným odvětvím.

WSC kritizuje, že zákon o námořní reformě schválený Sněmovnou reprezentantů je chybný a nevyřeší logistické problémy na pozemní straně, které tvoří jádro problémů amerického dodavatelského řetězce. Naopak, podle WSC by zákon ve své současné podobě mohl zhoršit stávající přetížení a bránit inovacím.

Následně byly kongresem USA požádány společnosti Hapag-Lloyd, CMA CGM a Maersk o poskytnutí podrobných informací o pozadí svých přepravních sazeb, příplatků a vysokých zisků. V dopisech adresovaných osobně příslušným generálním ředitelům dopravců vyzvali předsedové dvou podvýborů Kongresu, James E. Clyburn a Raja Krishnamoorthi, společnosti, aby do 16. března odpověděly na podrobný dotazník. Dotazy, které jednotlivě odpovídají na příslušné okolnosti dopravců, se v podstatě točí kolem stejné základní otázky: Jak lze vysvětlit, že provozní náklady lodních společností vzrostly mnohem méně než příslušné příjmy nebo přepravní sazby? Podle kongresového výboru se například náklady Hapag-Lloydu zvýšily v prvních devíti měsících loňského roku o 16 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku; průměrná přepravní sazba dosažená společností Hapag-Lloyd se však ve stejném období ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšila o 66 procent. Tento nepoměr existuje podle amerického výboru také u CMA CGM. Provozní náklady vzrostly za prvních devět měsíců loňského roku o 28 procent, zatímco tržby vzrostly o téměř 73 procent. A u ostatních velkých rejdařů tomu bylo podobně.

A jak na situaci reaguje Evropa? Evropská komise prodloužila o další čtyři roky nařízení vymezující podmínky, za nichž mohou konsorcia liniové dopravy poskytovat společné služby, aniž by byla porušena antimonopolní pravidla EU, která zakazují dohody mezi společnostmi narušující hospodářskou soutěž. Toto nařízení známé jako „nařízení o blokové výjimce pro konsorcia“ se proto prodlužuje do 25. dubna 2024. Přesněji řečeno, konsorcia liniové dopravy jsou dohody mezi rejdařskými společnostmi o provozování společných liniových přepravních služeb a zapojení se do určitých typů operativní spolupráce vedoucí k úsporám z rozsahu a lepšímu využití prostoru na plavidlech.

Právo EU obecně zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž. Nařízení o blokové výjimce pro konsorcia však za určitých podmínek umožňuje provozovatelům liniové dopravy, jejichž společný podíl na trhu je nižší než 30%, uzavírat dohody o spolupráci za účelem poskytování společných liniových přepravních služeb (známých jako konsorcia). Tyto dohody však nemohou zahrnovat stanovení cen nebo rozdělení trhů.

Současné nařízení o blokové výjimce pro konsorcia bylo přijato v roce 2009, v roce 2014 bylo prodlouženo o pět let a jeho platnost tedy skončila 25. dubna 2020, aby bylo – i přes velký odpor spediční veřejnosti v čele s asociací CLECAT – opět prodlouženo. Můžeme tedy jen trpělivě čekat, až vítr změn z USA zavane i k nám…

Petr Rožek

spinner