Jindřichohradecké místní dráhy

JHMD se propojí s dolnorakouskou úzkokolejkou

Jindřichohradeckou úzkokolejnou železnici hodlá její provozovatel propojit s dolnorakouskou úzkokolejkou Gmünd-Litschau. Vyplývá to z dohody o partnerství a spolupráci, kterou na začátku května podepsali představitelé Jindřichohradeckých místních drah, a. s., a Waldviertel Schmalspurbahverein (Spolku přátel waldviertelské úzkokolejky). Plány na propojení obou tratí existují již od roku 1902, ale zatím se nikdy nenaplnily. „První etapou bude autobusový most v úseku Litschau-Nová Bystřice. Samo propojení obou tratí je investičně i finančně nesmírně náročné a bez finančních prostředků z fondů Phare nebude možné. Výstavba chybějících dvou kilometrů tratě na českém území by podle odhadu v současných cenách stála třicet až padesát miliónů korun. Na rakouském území je třeba od základů vybudovat deset kilometrů, a to v poměrně náročném terénu,“ řekl po podpisu smlouvy ředitel Jindřichohradeckých místních drah Jan Šatava. Rakouské státní dráhy letos provoz na waldviertelské úzkokolejce ukončí a rakouská strana hledala cesty, jak ji zachovat. Projekt propojení podporují starostové na obou stranách hranice. Shodují se v tom, že propojená úzkokolejka především významně podpoří turistický ruch, ale i další aktivity. Podle střízlivých úvah by propojená trať mohla začít sloužit nejdříve za deset let. „Dohoda je vykročením k přeshraniční spolupráci v turistickém ruchu svázaném se železnicí v regionech Gmünd a Jindřichův Hradec. Počítá například i se sladěním jízdních řádů, výměnou technického a provozně-hospodářského know-how a společnou prezentací na internetu,“ řekl předseda Spolku přátel waldviertelské úzkokolejky Heinz Golitschek. Akciová společnost Jindřichohradecké místní dráhy vznikla v roce 1994 za účelem privatizace jindřichohradeckých úzkokolejných tratí. V roce 1997 převzala první trať Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a od března 1998 je vlastníkem celých 79 kilometrů zdejších úzkokolejek a zajišťuje na nich veškerou nákladní i osobní dopravu. (čtk)

spinner