​Evropská unie se dohodla s USA na dovozu většího množství LNG

​Evropská unie se dohodla s USA na dovozu většího množství LNG

31.1. - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden vydali v pátek společné prohlášení, z něhož vyplývá, že Evropská unie hodlá v krátkodobém horizontu dovézt z USA více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby unie byla chráněna před možným výpadkem dodávek z Ruska v důsledku případné invaze na Ukrajinu.

„Společně usilujeme o energetickou bezpečnost a udržitelnost Evropy a o urychlení globálního přechodu na čistou energii. Sdílíme také cíl zajistit energetickou bezpečnost Ukrajiny a postupnou integraci Ukrajiny do trhů s plynem a elektřinou v EU,“ píše se v prohlášení, jehož přesné znění přinášíme v následujícím textu.

EU a Spojené státy úzce spolupracují v oblasti energetické politiky, dekarbonizace a bezpečnosti dodávek v rámci Rady pro energetiku USA - EU. Závazky EU a Spojených států splnit cíle Pařížské dohody prostřednictvím čisté energie, zejména obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a technologií, představují cestu k energetické bezpečnosti a snížení závislosti na fosilních palivech. Současné výzvy pro evropskou bezpečnost podtrhují náš závazek urychlit a pečlivě řídit přechod od fosilních paliv k čisté energii.

V posledním desetiletí EU investovala do diverzifikace dodávek prostřednictvím infrastruktury a posílení svých vnitřních energetických sítí, čímž zvýšila odolnost a flexibilitu energetických trhů EU. Evropská komise zintenzivní spolupráci s členskými státy na zajištění bezpečnosti dodávek v rámci transparentních a konkurenceschopných trhů s plynem způsobem slučitelným s dlouhodobými cíli v oblasti klimatu a dosažením nulových čistých emisí do roku 2050.

Zatímco se tento proces v tomto kritickém desetiletí zintenzivňuje, jsme odhodláni úzce spolupracovat na překonání dnešních výzev v oblasti bezpečnosti dodávek a vysokých cen na energetických trzích.

Zavazujeme se zintenzivnit naši strategickou spolupráci v oblasti energetiky pro zajištění bezpečnosti dodávek a budeme společně pracovat na tom, abychom občanům a podnikům v EU a jejím sousedství zpřístupnili spolehlivé a cenově dostupné dodávky energie.

Spojené státy a EU společně usilují o nepřetržité, dostatečné a včasné dodávky zemního plynu do EU z různých zdrojů po celém světě, aby se zabránilo otřesům v dodávkách, včetně těch, které by mohly být důsledkem další ruské invaze na Ukrajinu. Spojené státy jsou již nyní největším dodavatelem LNG do EU. Spolupracujeme s vládami a operátory trhu na dodávkách dalších objemů zemního plynu do Evropy z různých zdrojů po celém světě. LNG může v krátkodobém horizontu zvýšit bezpečnost dodávek a zároveň pokračovat v umožňování přechodu na čisté nulové emise. Evropská komise bude usilovat o lepší transparentnost a využití terminálů LNG v EU.

Hodláme v úzké spolupráci s členskými státy EU spolupracovat na dodávkách LNG pro zajištění bezpečnosti dodávek a plánování pro mimořádné situace. Budeme si rovněž vyměňovat názory na úlohu skladování v rámci zabezpečení dodávek.

V obecnější rovině vyzýváme všechny hlavní země produkující energii, aby se k nám připojily a zajistily stabilitu a dobré zásobování světových trhů s energií. Tato práce již byla zahájena a my v ní budeme pokračovat na zasedání Rady pro energetiku USA - EU 7. února.

(lan)

Foto: Evropská komise

spinner