​Evropská komise přijala pohotovostní plán pro dopravu

​Evropská komise přijala pohotovostní plán pro dopravu

Evropská komise přijala minulý týden přijala pohotovostní plán pro dopravu, který má posílit odolnost dopravy v EU v době krize. Plán čerpá poučení z pandemie covid‑19 a rovněž zohledňuje výzvy, kterým odvětví dopravy v EU čelí od začátku ruské vojenské agrese proti Ukrajině. Obě krize vážně zasáhly přepravu zboží a osob, ale odolnost tohoto odvětví a lepší koordinace mezi členskými státy jsou klíčové pro to, aby EU na tyto výzvy reagovala.

Komisařka pro dopravu Adina Vălean uvedla: „Tato náročná a obtížná doba nám připomíná význam našeho odvětví dopravy v EU a potřebu pracovat na naší připravenosti a odolnosti. Pandemie covid‑19 nebyla první krizí s důsledky pro odvětví dopravy a ruská nezákonná invaze na Ukrajinu nám ukazuje, že rozhodně není poslední. Proto musíme být připraveni. Dnešní pohotovostní plán, založený zejména na zkušenostech a iniciativách přijatých během pandemie covid‑19, vytváří pevný rámec pro krizově odolné a odolné odvětví dopravy v EU. Pevně věřím, že tento plán bude klíčovou hnací silou odolnosti dopravy, neboť mnohé z jeho nástrojů se již ukázaly jako zásadní při podpoře Ukrajiny – včetně Tras solidarity EU‑Ukrajina, které nyní pomáhají Ukrajině vyvážet obilí.“

Plán navrhuje soubor 10 opatření, jimiž by se EU a její členské státy měly řídit při zavádění takovýchto mimořádných opatření pro reakci na krize. Kromě jiných opatření zdůrazňuje význam zajištění minimální konektivity a ochrany cestujících, budování odolnosti vůči kybernetickým útokům a testování odolnosti. Zdůrazňuje také význam zásad zelených pruhů, které zajišťují, aby pozemní nákladní doprava mohla překročit hranice za méně než 15 minut, a posiluje úlohu sítě kontaktních míst ve vnitrostátních dopravních orgánech. Oboje se ukázalo jako klíčové během pandemie covid‑19 i v současné krizi způsobené ruskou agresí proti Ukrajině.

Tato opatření pokrývají deset oblastí činnosti: 1. Přizpůsobení právních předpisů EU v oblasti dopravy krizovým situacím; 2. Zajištění odpovídající podpory pro odvětví dopravy; 3. Zajištění volného pohybu zboží, služeb a osob; 4. Řízení toků uprchlíků a repatriace uvízlých cestujících a pracovníků v dopravě; 5. Zajištění minimální konektivity a ochrany cestujících; 6. sdílení informací o dopravě; 7. Posílení koordinace dopravní politiky; 8. Posílení kybernetické bezpečnosti; 9. Testování pohotovostních opatření v dopravě; 10. Spolupráce s mezinárodními partnery.

Jedním z klíčových poučení z pandemie je důležitost koordinace opatření pro reakci na krizi, aby se například předešlo situacím, kdy nákladní automobily, jejich řidiči a nezbytné zboží uvíznou na hranicích, jak bylo pozorováno v prvních dnech pandemie. Pohotovostní plán pro dopravu zavádí hlavní zásady, které zajišťují, aby opatření pro reakci na krize byla přiměřená, transparentní, nediskriminační, v souladu se Smlouvami o EU a byla schopna zajistit, aby jednotný trh nadále fungoval tak, jak má.

Komise a členské státy mají využít tento pohotovostní plán k tomu, aby reagovaly na aktuální výzvy, které ovlivňují odvětví dopravy. Komise bude podporovat členské státy a řídit proces budování krizové připravenosti ve spolupráci s agenturami EU. Cílem je reagovat na okamžité výzvy a zajistit, aby Ukrajina mohla vyvážet obilí, ale také dovážet zboží, které potřebuje, od humanitární pomoci až po krmivo a hnojiva, bude komise koordinovat síť kontaktních míst Solidarity Lanes a platformu pro navazování kontaktů Solidarity Lanes.

(lan)

Foto: Evropská komise

spinner