​Další miliardy EUR na výzkum v projektu Horizont Evropa

​Další miliardy EUR na výzkum v projektu Horizont Evropa

17.6. - Evropská komise má v úmyslu investovat celkem 8 miliard EUR z rozpočtu EU na výzkum „Horizont Evropa“ do jedenácti výzkumných partnerství, která pomohou dosáhnout cíle Zelené dohody. Čtyři z těchto takzvaných naprogramovaných partnerství jsou zaměřena na udržitelnější dopravu.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky mají přispívat také soukromí partneři a členské státy, komise očekává, že v letech 2021 až 2027 bude na výzkum mobilizováno celkem přibližně 22 miliard EUR. K podpisu memoranda o porozumění pro partnerství, které stanoví jejich základní cíle, dojde dne 1. června. Dopravními projekty jsou:

Evropské partnerství na podporu silniční dopravy bez emisí (2Zero). „2Zero“ si klade za cíl podporovat vývoj vysoce účinných elektrických vozidel na baterie a jejich nabíjecí infrastruktury. To znamená, že by mohla pokračovat „Evropská iniciativa pro ekologická vozidla“. Hlavním partnerem je sdružení EGVIA založené v rámci této iniciativy, ke kterému patří 99 společností z automobilového a průmyslového sektoru.

Evropské partnerství pro propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu (CCAM). Cílem je urychlit zavádění takových technologií a služeb mobility, které umožňují automatizované řízení v celé EU. Partnerem je zde Evropská poradní rada pro výzkum silniční dopravy; sdružení, ke kterému patří společnosti, univerzity a veřejné instituce.

Evropské partnerství pro dopravu bez emisí. V rámci tohoto partnerství má EU pomoci utvářet a urychlovat proces přeměny v námořní a vnitrozemské vodní dopravě tak, aby v budoucnu nedocházelo ke škodlivějším emisím životního prostředí (skleníkové plyny, látky znečišťující ovzduší a vodu atd.). I zde je hlavním partnerem komise stávající aliance pro výzkum, Waterborne Technology Platform.

Evropské partnerství pro průmyslové baterie. Cílem tohoto partnerství je podpořit vytvoření evropského výzkumného a inovačního ekosystému pro baterie s cílem posílit roli Evropy při navrhování a výrobě baterií pro stacionární a mobilní aplikace. Partnerem je sdružení EMIRI (Energy Materials Industrial Research Initiative) založené v roce 2012. Zahrnuje 13 společností, včetně společností Siemens, Solvay, Arcelor Mittal, Engie a Umicor.

Společnosti, výzkumné instituce nebo jiné zúčastněné strany, které by se chtěly účastnit některého z těchto partnerství, by se měly obrátit na hlavní partnery. Financování čtyř zmíněných partnerství ze strany EU ještě nebylo dokončeno, ale mělo by činit celkem přibližně 2,5 miliardy eur. První výzvy k podávání nabídek pro projekty podporované programem Horizon Europe lze očekávat od července do října.

(SSL)

Foto: Evropská komise

spinner