Co přinesl listopad 2018 v dopravě

Co přinesl listopad 2018 v dopravě

Listopad napověděl, že zbývá měsíc do završení roku vyhlášeného Rokem multimodality. Byla to dopravní komisařka EU, paní Violeta Bulcová, která toto vyhlásila počátkem roku 2018 při zavírání předchozího Roku námořního. Oznámila současně tři plánované akce prvního pololetí s úzkou vazbou na multimodalitu: konferenci o evropské multimodální nákladní dopravě v březnu v Sofii, Arénu dopravního výzkumu v dubnu ve Vídni a dny dopravních koridorů také v dubnu tamtéž. A rovněž dotažení novelizované směrnice EU o kombinované dopravě.

Multimodalita a intermodalita jsou národně i mezinárodně na pořadu dne až do konce roku. Počátkem listopadu proběhla v Rotterdamu mohutná akce s názvem Intermodal Europe 2018 s podtitulem (s dovolením v originále) Your platform in Europe to meet global container industry. Překlad snad netřeba. Třídenní konference opravdu nabitá množstvím užitečných témat, uváděných zkušenými odborníky ze strany dopravy, spedice a jejich zákazníků. A nelze se divit, že v místě špičkového evropského přístavu měla dosti silný námořní podtext. Pro ilustraci třeba Světový přehled námořního kontejnerového trhu, Pomalé zotavování linkové námořní dopravy v roce 2019, Fórum chladírenských řetězců, Fórum žen v námořní dopravě a logistice, Vývoj v kontejnerové technice, Fórum vnitrozemské plavby, Fórum chytrých přístavů a terminálů, Digitalizace globálních dodavatelských řetězců, Ochrana carga a záchrany životů, Fórum čínské iniciativy Belt & Road se zaměřením na Novou hedvábnou cestu a tak dále.

Nelze si stěžovat, že by dopravní veřejnost u nás nebyla v obraze, jak vypadá situace v daných systémech. Zmíním dvě informace z posledních dnů: Dopravní noviny zveřejnily obsáhlý článek Ing. Ivana Nováka, CSc., s názvem Význam kombinované přepravy (KP) stále roste. Třeba meziroční nárůsty se pohybují u nedoprovázené kombinované přepravy po železnici většinou mezi 10 a 15% – s výjimkou krizových let. V jiném obsáhlém článku z října v Logistic News Reliantu se Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D., zabývá „Doprovázenou intermodální přepravou“ a jejími současnými systémy v Evropě. A záslužně se také věnuje matení pojmů, pokud jde o intermodální a kombinovanou dopravu – zmatení dokonce v širším evropském měřítku.

Zde si bereme na pomoc nástroj nikoliv ledajaký: výroční zprávu Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu silnice – železnice UIRR pro období 2017 – 2018. Podle ní:

- Multimodální doprava je doprava zboží, která zaměstnává více než jeden druh dopravy;

- Intermodální doprava je ve hře, kde se cargo přepravuje v intermodálních ložných jednotkách během celé přepravy;

- Kombinovaná doprava: intermodální doprava zboží, kde je silniční část přemístění držena na minimu, zatímco nejdelší část vzdálenosti pokrývají nesilniční druhy pozemní dopravy.

Ještě k záležitosti kontejnerizace, významnému tématu zmíněné rotterdamské konference. Je to již přes půl století, kdy vyjela na moře první kontejnerová loď, a trvalo do konce šedesátých let, než kontejnerizace získala určité postavení; přesto mnozí stále považovali příslušné investice za značně rizikové. V roce 1968 bylo po moři přepraveno méně než milion ekvivalentů 20stopých jednotek (TEU) – ve srovnání se 182 miliony TEU, přepravenými v roce 2016. Kontejnerizace nejen snížila lodní náklady, ale změnila obchodní svět. V poslední době proběhl průzkum ze strany poradenských institucí o možné budoucnosti kontejnerizace za příštích 25 let. A bylo formulováno hned několik možných směrů vývoje v budoucnu. Je zřejmé, že mnohé závisí na tom, zda bude možno očekávat podobný růstový boom jako dvě dekády vedoucí do roku 2008 anebo zda robotika, 3D tisk či geopolitické tlaky mohou vést ke zpomalení obchodu.

Na druhé straně se argumentuje tím, že digitalizace, data a analýzy budou hlavními aspekty změn, od nichž se budou odvozovat nové cesty upokojování potřeb zákazníků.

Na závěr informace o významné technické novince v kontejnerizaci. Tradiční kontejner se svými dveřmi bývá předmětem zájmu zlodějů, ale i teroristů, pokud jsou nákladem zbraně. Nová technologie má dvě části: rovnou plošinu, na kterou se může nakládat shora a ze všech stran, a dále víko mající tvar kontejneru, ale bez podlahy a dveří, které se spouštějí jeřábem na naloženou plošinu. Anglický název této techniky je převzat z kuchyňského názvosloví: Cakebox technologies neboli „technika bábovkové (dortové) krabice“. Model plošiny a víka představuje čerstvou úpravu tradičního kontejnerového designu.

Jiří Kladiva

spinner