Adina Vălean (Evropská komise): Vodík může být řešením tam, kde je elektrifikace obtížná

Adina Vălean (Evropská komise): Vodík může být řešením tam, kde je elektrifikace obtížná

„Přechod k zelené ekonomice je jedním z nejdůležitějších počinů v rámci mandátu Evropské komise. A výzkum ukazuje, že vodík a paliva na bázi vodíku stojí v čele takového přechodu,“ řekla evropská dopravní komisařka Adina Vălean na akci European Hydrogen Week, která se uskutečnila koncem října v Bruselu.

„Přístup Evropské komise je technologicky neutrální. Zajímá nás pouze výsledek, kterým musí být 90procentní snížení emisí v dopravě do roku 2050,“ řekla komisařka s tím, že komise očekává, že do roku 2050 bude vodík tvořit přibližně 20 procent palivového mixu v dopravě a dalších 20 procent e‑paliv bude pocházet z vodíku. „Tam, kde je elektrifikace obtížná, jako například v letecké nebo námořní dopravě, může být vodík řešením,“ řekla Adina Vălean.

„Vnímáme jej však také jako doplněk bateriových elektrických technologií, zejména pro silniční vodíkovou dopravu na dlouhé vzdálenosti. První komerční vodíkové nákladní automobily již vstupují na trh a dálkové nákladní automobily na vodíkové palivové články se očekávají ještě v tomto desetiletí,“ uvedla Adina Vălean.

„Zatímco vozidla máme, potřebujeme infrastrukturu. V loňském roce jsem v rámci našeho balíčku Fit for 55 předložila návrh nového nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva. Stanovuje minimální cíle pro vodíkové čerpací stanice: do roku 2030 jednu stanici na každých 150km podél hlavní a globální sítě TEN‑T a do stejného data jednu stanici v každém městském uzlu TEN‑T nebo velkém městě,“ zdůraznila.

Význam pro letectví a námořní dopravu

V letectví má vodík podle komisařky rovněž svou úlohu. „Máme zájem na postupném zavádění čistých paliv – biopaliv a sofistikovanějších e‑paliv na bázi vodíku. Dílčí cíle pro e‑paliva se zvýší z 2 procent v roce 2030 na 28 procent v roce 2050. Stanovením těchto cílů doufáme, že se v následujících desetiletích zvýší výroba těchto paliv. Je samozřejmě také velká šance, že vodík bude v budoucnu hlavním zdrojem pohonu, zejména pro lety na krátké vzdálenosti. Zkoumáme všechny možnosti a podporujeme strategický výzkum a inovační program průmyslu financováním prostřednictvím Partnerství pro čisté letectví částkou 1,7 miliardy eur,“ uvedla Adina Vălean.

Pro námořní dopravu je podle Evropské komise vodík důležitý v rámci přechodu na energetiku, ať už jako palivo, nebo jako surovina pro alternativní paliva v tomto odvětví. „Na kratší vzdálenosti a v krátkodobém až střednědobém horizontu bude vodík pro pohon plavidel budoucnosti dostačující,“ uvedla Adina Vălean.

(lan)

Foto: Evropská komise

spinner