​Tomáš Myler: Budeme nabádat naše dodavatele, aby i oni snižovali produkci svých emisí

​Tomáš Myler: Budeme nabádat naše dodavatele, aby i oni snižovali produkci svých emisí

Společnost Lidl hodlá během necelých deseti let výrazně snížit provozní emise a klade velký důraz na odpovědné podnikání. Její plány v těchto oblastech i postavení na českém trhu nám přiblížil mluvčí společnosti Lidl Česká republika Tomáš Myler.

Letos jste oznámili, že společnosti Lidl a Kaufland hodlají snížit do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019 provozní emise CO2 o 80 procent. Jaká opatření pro naplnění tohoto cíle podniknete v České republice?

K dosažení cílů zpracovala společnost Lidl jako součást své strategie v oblasti ochrany klimatu svůj akční plán, jenž se zaměřuje na snižování nepřímých emisí, které vznikají v dodavatelském řetězci, ale také na přímé emise produkované ve vlastních provozech. Kromě toho budeme nabádat své dodavatele k tomu, aby i oni snižovali produkci svých emisí.

Emise skleníkových plynů snižujeme dlouhodobě následovně.

V prodejnách Lidl se využívá energeticky úsporné LED osvětlení.

Rozšířením našeho sortimentu o klimaticky neutrální výrobky jsme umožnili zákazníkům aktivně přispívat k ochraně klimatu přímo při nákupu – u těchto produktů kompenzujeme emise vznikající při pěstování, výrobě, přepravě a likvidaci obalů, a to prostřednictvím certifikovaných projektů na ochranu klimatu, které mají pozitivní nejen environmentální, ale i sociální dopad.

Spoluprací s lokálními dodavateli snižují řetězce uhlíkovou stopu při distribuci výrobků.

Na parkovištích vybraných prodejen jsou pro zákazníky zdarma k dispozici rychlodobíjecí stanice pro auta a elektrokola.

Další tisíce tun skleníkových plynů šetří Lidl a Kaufland díky propracovanému systému sběru a následné recyklaci obalových odpadů.

V letošním roce jste obdrželi Národní cenu za CSR. Co hodláte v této oblasti podnikat dále?

Odpovědné a udržitelné podnikání je pro Lidl prioritou, stále důležitějším se stává i v očích zákazníků. Odpovědnost za naše jednání přebíráme všude tam, kde má naše podnikání vliv na lidi nebo na životní prostředí. Odpovědné podnikání pro nás znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná.

Soustředíme se přitom na všechny části našeho hodnotového řetězce: sortiment, zaměstnance, obchodní partnery, životní prostředí a společnost. Ve všech těchto oblastech zavádíme konkrétní opatření, jejichž cílem je větší udržitelnost, a to jak na globální, tak i na regionální úrovni.

Letos jste v Buštěhradu otevřeli jedno z největších logistických center Lidlu v Evropě. Jak máte v současné době pokrytou síť zásobovacích center v České republice? Počítáte s jejím dalším rozšiřováním?

Aktuálně provozujeme 5 logistických center, které zásobují našich 281 prodejen. Nachází se v Cerhovicích, Buštěhradě, Brandýse nad Labem, Měříně a Olomouci. Do budoucna výstavbu dalšího logistického centra nevylučujeme.

Jak probíhá zásobování vašich center a prodejen. Nakolik je realizujete sami a nakolik služby outsourcujete?

Jednotlivá logistická centra mají určenou spádovou oblast, ve které zásobují stanovené prodejny. Samotné závozy probíhají v kombinaci s externím přepravcem.

Vyvážíte do zahraničí stále více českého zboží. Z hlediska finančního objemu byl pro vás rok 2020 rekordní. Počítáte s nárůstem i v letošním roce?

České výrobky jsou v zahraničí čím dál populárnější, což potvrzuje také vývoj exportu prostřednictvím společnosti Lidl. Samotný vývoj a případné potvrzení rostoucího trendu bude možné prezentovat až po vyhodnocení exportních aktivit.

(lan)

Foto: Lidl

spinner