PST CLC vyclívá roušky a respirátory potřebným zdarma

PST CLC vyclívá roušky a respirátory potřebným zdarma

24.3. - Česká republika a ostatní evropské země se aktuálně potýkají s nedostatkem vhodných ochranných pomůcek, především respirátorů a roušek zabraňujících šíření nebezpečné nemoci COVID-19. Celní deklarace PST CLC má nyní čerstvé zkušenosti s celním odbavením roušek a respirátorů. Její celní specialisté sledují aktuální informace z Celní správy ČR i od Evropské komise a pomáhají dovozcům s vyřízením formalit celního odbavení.

Oddělení Námořních a leteckých přeprav PST CLC aktuálně zajišťuje několik přeprav roušek a respirátorů z Číny a potýká se se snižujícím počtem dostupných letů z Číny do Evropy poté, co drtivá většina aerolinií již své lety zrušila. Současně s poklesem počtu volných letů je patrný i významný nárůst ceny za leteckou přepravu, která je aktuálně asi na čtyřnásobku běžných sazeb leteckých přeprav.

PST CLC cítí společenskou odpovědnost a chce podpořit ty, kteří chtějí roušky či respirátory dovést a rozdělit zdarma potřebným osobám – těm nabízí své celní služby zcela zdarma. Služba se vztahuje na příjemce jako jsou neziskové organizace, nemocnice a zdravotnická zařízení, Integrovaný záchranný systém, domovy seniorů, sociální služby, dětské domovy apod.

Humanitární pomoc

V případě, že se jedná o dovoz zboží určeného k charitativním účelům, lze za určitých podmínek dovoz osvobodit od platby cla. Předpokladem je, že je zboží dováženo státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány a že zboží bude rozděleno zdarma potřebným osobám, případně zasílané bez jakéhokoli obchodního záměru těmto uvedeným subjektům.

Celní specialisté PST CLC ověří podmínky osvobození od cla a DPH a případně pomohou s nutnými administrativními kroky spojenými s dovozem roušek a respirátorů ze zahraničí.

Specialisté na leteckou přepravu PST CLC zajistí optimální způsob přepravy ze zahraničí a v případě, že se bude jednat o humanitární pomoc pro potřebné, tak obstarají i přepravu roušek a respirátorů pouze za nákladové ceny aerolinií a handlingových společností.

Celní odbavení roušek a respirátorů

Dovoz roušek či respirátorů do Evropské unie či České republiky není nikterak omezen.

V rámci ČR existuje legislativní opatření pro uvolnění některých typů ochranných pomůcek na trh.

Osobní ochranné prostředky třídy FFP3 (nejvyšší stupeň proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům) může prodávat výhradně Česká republika a její organizační složky.

V praxi to tedy znamená, že dovoz respirátorů třídy FFP3 je stále možný, ale distribuce musí být zajištěna Vládou ČR. Importér tedy vždy musí kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví ČR!

Pro bezproblémové uvolnění na trh v ČR musí být dovážené zboží na základě posouzení shody označeno značkou „CE“ a předloženo Prohlášení o shodě - tedy disponovat certifikátem ze zkušebny, že tyto výrobky odpovídají úrovni ochrany dle nařízení (EU) 2016/425.

To znamená, že výrobce dodá certifikát ze zkušebny (nemusí to tedy být zkušebna z EU), z kterého bude zřejmé, že výrobek splňuje požadavky dle přílohy II (především pak bod 3.10.1. ochrana dýchacích cest, tohoto nařízení (viz čl. 10).

Výjimku v mimořádných případech uděluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která podmínky dovozu detailněji popisuje ve článku na svém webu.

Celní specialisté PST CLC rádi a ochotně pomohou a poradí s optimálním způsobem proclení zásilek v importu či exportu v rámci celé České republiky bez ohledu na dopravní prostředek, včetně kurýrních služeb. Stávající i noví zákazníci mohou komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz.

(lan)

Foto: PST CLC

spinner