UPS zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí 2023

UPS zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí 2023

29.10. - Společnost UPS ve čtvrtek oznámila konsolidované tržby za 3. čtvrtletí roku 2023 ve výši 21,1 miliardy USD, což představuje 12,8% pokles oproti 3. čtvrtletí roku 2022. Konsolidovaný provozní zisk činil 1,3 miliardy USD, což je o 56,9 % méně než ve 3. čtvrtletí roku 2022 a o 48,7 % méně na upraveném základě. Zředěný zisk na akcii činil ve čtvrtletí 1,31 USD; upravený zředěný zisk na akcii ve výši 1,57 USD byl o 47,5 % nižší než ve stejném období roku 2022.

Ve 3. čtvrtletí roku 2023 zahrnovaly výsledky podle účetních zásad GAAP náklady po zdanění ve výši 219 milionů USD, tj. 0,26 USD na zředěnou akcii, které se skládaly z jednorázové platby 46 milionů USD některým americkým vedoucím pracovníkům na částečný úvazek, kteří nejsou členy odborů, transformačních a jiných nákladů ve výši 70 milionů USD a nepeněžních nákladů na snížení hodnoty goodwillu ve výši 103 milionů USD.

"Zatímco nepříznivé makroekonomické podmínky měly v tomto čtvrtletí negativní dopad na globální poptávku, naše pracovní smlouva v USA byla plně ratifikována na začátku září a objem, který byl odkloněn během pracovních jednání, se začíná vracet zpět do naší sítě. Chci poděkovat všem zaměstnancům UPS za jejich tvrdou práci a úsilí v tomto náročném období a za to, že našim zákazníkům opět poskytli špičkové služby v oboru," řekla Carol Tomé, generální ředitelka UPS. " Podíváme-li se do budoucna, jsme dobře připraveni na vrcholnou Vánoční sezónu," dodala.

Domácí segment (USA)

Výnosy: 13 660 mil. USD (3Q 2022 - 15 374 mil. USD)

Provozní zisk: 571 mil. USD, upravený 665 mil. USD (3Q 2022 - 1 666 mil. USD, upravený 1 686 mil. USD)

- Tržby se snížily o 11,1 % v důsledku poklesu průměrného denního objemu o 11,5 %, což bylo částečně kompenzováno zvýšením výnosů na zásilku o 2,0 %.

- Provozní marže činila 4.2 %; upravená provozní marže pak 4.9 %.

Mezinárodní segment

Výnosy: 4 267 mil. USD (3Q 2022 - 4 799 mil. USD)

Provozní zisk: 630 mil. USD, upravený 675 mil. USD (3Q 2022 - 997 mil. USD, upravený 1 004 mil. USD)

- Výnosy poklesly o 11,1 % následkem snížení průměrného denního objemu o 6,6% a přetrvávajícího poklesu na obchodních trasách v Asii a Evropě.

- Provozní marže činila 14,8 %, upravená provozní marže pak 15,8 %.

Řešení pro dodavatelské řetězce

Výnosy: 3 134 mil. USD (3Q 2022 - 3 988 mil. USD)

Provozní zisk: 142 mil. USD, upravený 275 mil. USD (3Q 2022 - 450 mil. USD, upravený 459 mil. USD)

- Za 21,4% poklesem výnosů je zpomalení a snížení objemů v segmentu spedice, které částečně vykompenzoval segment služeb pro zdravotnictví a farmaceutický průmysl (UPS Health Care).

- Provozní marže činila 4,5 %, upravená provozní marže pak 8,8 %.

Výhled na rok 2023

Společnost UPS poskytuje výhled na základě upravených výsledků (které nejsou sestaveny podle účetních zásad GAAP), protože nelze předvídat potenciálně významné vlivy budoucích úprav penzijních plánů nebo jiných neočekávaných událostí, které by byly zahrnuty do vykazovaných výsledků (podle GAAP).

UPS aktualizuje své celoroční konsolidované příjmy a cíle upravené provozní marže pro rok 2023 především tak, aby zohlednila globální makroekonomickou nejistotu. UPS nyní očekává, že konsolidované výnosy za rok 2023 se budou pohybovat mezi 91,3 a 92,3 miliardy USD a upravená provozní marže mezi 10,8 a 11,3 %.

Společnost zachovává své plány alokace kapitálu a očekává, že kapitálové výdaje budou činit asi 5,3 miliardy USD, výplaty dividend kolem 5,4 miliardy USD, podléhající schválení správní rady, a zpětné odkupy akcií ve výši asi 2,25 miliardy USD. Efektivní daňová sazba za celý rok se očekává ve výši přibližně 22 %.

(pav)

Foto: UPS

spinner