​Společnost UPS zveřejnila výsledky za první čtvrtletí, konsolidované výnosy meziročně poklesly

​Společnost UPS zveřejnila výsledky za první čtvrtletí, konsolidované výnosy meziročně poklesly

26.4. - Společnost UPS zveřejnila informace o konsolidovaných výnosech za první čtvrtletí roku 2023, které dosáhly 22,9 mld. USD, což meziročně představuje 6,0% pokles. Konsolidovaný provozní zisk za čtvrtletí se meziročně snížil o 21,8 % na 2,5 miliardy USD, respektive o 22,8 % po úpravě. Zředěný zisk na akcii za čtvrtletí činil 2,19 USD, po úpravě pak 2,20 USD, což představuje meziroční pokles o 27,9 %.

Výsledky za první čtvrtletí roku 2023 podle účetních zásad GAAP zahrnují transformační a další náklady po zdanění ve výši 9,0 mil. USD neboli 0,01 USD na rozředěnou akcii.

„Chtěla bych poděkovat všem našim zaměstnancům a zaměstnankyním za to, že našim zákazníkům poskytují ten nejlepší servis v našem odvětví,“ uvedla Carol Tomé, generální ředitelka UPS. „Zpomalení maloobchodního prodeje v USA v prvním čtvrtletí mělo za následek nižší než očekávané objemy a slábnoucí poptávce jsme čelili také v Asii. Zaměřili jsme se tedy na to, co můžeme reálně ovlivnit, a podařilo se nám dosáhnout konsolidovaného provozního zisku a provozní marže, jež odpovídají našim cílům v základním scénáři. Vzhledem k současným makroekonomickým podmínkám očekáváme, že objemy zůstanou i nadále pod tlakem. Budeme se dál soustředit na zvyšování produktivity a současně chceme investovat do iniciativ podporujících účinnost a růst, abychom z tohoto poptávkového cyklu vyšli ještě silnější.“

Výhled na rok 2023

Společnost UPS poskytuje výhled na základě upravených výsledků (které nejsou sestaveny podle účetních zásad GAAP), protože nelze předvídat potenciálně významné vlivy budoucích úprav penzijních plánů nebo jiných neočekávaných událostí, které by byly zahrnuty do vykazovaných výsledků (podle GAAP).

V lednu společnost UPS zveřejnila rámcové finanční cíle pro rok 2023, které vycházely z tehdy aktuálních makroekonomických prognóz. Během prvního čtvrtletí letošního roku došlo v důsledku náročných makroekonomických podmínek a změn v chování spotřebitelů k propadu celosvětového objemu. Společnost v důsledku toho očekává, že se celoroční výnosy a upravená provozní marže budou pohybovat na dolní hranici předpokládaného pásma.

Finanční cíle pro celý rok 2023 jsou následující:

  • konsolidované výnosy okolo 97,0 miliardy USD;
  • konsolidovaná upravená provozní marže kolem 12,8 %;
  • investiční výdaje by měly dosáhnout asi 5,3 miliardy USD;
  • částka vyplacených dividend by se v závislosti na schválení představenstvem měla pohybovat kolem 5,4 miliardy USD;
  • cílová částka na odkup akcií bude asi 3 miliardy USD.
  • (lan)

    Foto: UPS

    spinner