​PPL rozveze 10 tisíc zásilek s Učebnicemi pro Ukrajinu

​PPL rozveze 10 tisíc zásilek s Učebnicemi pro Ukrajinu

16.6. - Balíkový přepravce PPL CZ se zapojil do společného projektu Nadace PPF, Nadace The Kellner Family Foundation a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Učebnice pro Ukrajinu. PPL bezplatně zajistí dodání 10 tisíc zásilek učebnic.

K dispozici bude bezmála 220 tisíc kusů učebních materiálů a bezplatně si je mohou objednat přes portál UcebniceProUkrajinu.cz všechny školy a vzdělávací instituce, které o ně budou mít zájem, stejně tak i jednotlivci. Dostupné budou učebnice pro 1. a 2. stupeň základních škol, pro střední školy, didaktické materiály pro učitele, učebnice češtiny pro dospělé a ilustrovaný česko-ukrajinský slovník.

Učebnice pro Ukrajinu financuje skupina PPF s cílem pomoci při vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol. Díky zapojení dalších partnerů negeneruje projekt žádné realizační náklady a všechny prostředky tak mohou být využity na nákup vzdělávacích materiálů.

„V PPL dlouhodobě podporujeme v rámci našich dobročinných aktivit děti a mládež, tedy naši budoucí generaci. Nyní se v České republice nacházejí i děti, které sem dovedla momentální situace na Ukrajině, a ty neméně potřebují podporu a pocit bezpečí. Proto jsme ani na vteřinu neváhali a připojili se k projektu Učebnice pro Ukrajinu, který dává zejména dětem možnost naučit se rychleji česky, integrovat se a lépe tak překonat toto nelehké období,“ zmínil konkrétní důvody zapojení společnosti PPL její generální ředitel Petr Horák.

Petr Horák dále doplňuje, že PPL také zajišťuje humanitární pomoc v podobě dodávkové a kamionové přepravy, hmotnou pomoc pro azylová centra, dodává kartony a obalový materiál do distribučních míst nadací. „Podporujeme vzdělávání, sport, děti a mládež a podnikáme významné kroky k uhlíkové neutralitě, resp. bezemisnímu provozu,“ podtrhuje Petr Horák. „Nezanedbatelnou roli ve všech těchto aktivitách mají naši zaměstnanci, kteří i přes jejich pracovní vytížení věnují svůj čas dobrovolnické činnosti.“

Všechny učebnice a slovníky budou vytištěny a distribuovány ještě před začátkem školního roku 2022/2023. Některé materiály jsou k dodání okamžitě po objednání na webu projektu a další pak postupně během prázdnin.

Všechny podrobnosti a důležité informace o projektu a všech zapojených partnerech najdete na webu www.UcebniceProUkrajinu.cz.

(lan)

Foto: PPL

spinner