​Gartner Magic Quadrant 2023: DHL Supply Chain lídrem mezi poskytovateli logistických služeb

​Gartner Magic Quadrant 2023: DHL Supply Chain lídrem mezi poskytovateli logistických služeb

19.8. - Společnost DHL Supply Chain, přední globální poskytovatel služeb v segmentu smluvní logistiky v rámci koncernu Deutsche Post DHL Group, byla ve zprávě Magický kvadrant pro globální nezávislé poskytovatele logistických služeb 2023 označena za lídra. Gartner Inc. poskytuje vedoucím pracovníkům a jejich týmům realizovatelné, objektivní poznatky a poradenství. Ve své studii posuzuje přední společnosti a podniky z hlediska ucelenosti jejich vize a schopnosti ji uskutečňovat. Již poosmé v řadě byla společnost DHL ve výzkumu zastoupena dvěma obchodními jednotkami, DHL Supply Chain a DHL Global Forwarding.

„DHL je lídrem v rostoucím tržním segmentu e-commerce, který od roku 2020 zaznamenal 40% nárůst. Největším zdrojem našeho růstu jsou přitom zákazníci v Evropě a Severní Americe. Tento vývoj umožňuje náš zákaznicky orientovaný přístup k technologiím a inovacím, díky němuž dokážeme rychle rozšiřovat naši nabídku a optimalizovat realizaci našich zakázek v e-commerce,“ řekl Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain.

„Trvalá udržitelnost bude spolu s naším silným zaměřením na standardizované využívání automatizační a robotické technologie i nadále základním kamenem úspěchu společnosti DHL Supply Chain v segmentu e-commerce a v mnoha dalších odvětvích, jimž poskytujeme naše služby,“ dodal Oscar de Bok.

„Jsme přesvědčeni o tom, že pokračující uznání od společnosti Gartner, která nás ve své zprávě Magický kvadrant 2023 označila za lídra, ukazuje, že DHL úspěšně řeší složitost dodavatelských řetězců a – napříč všemi divizemi – přidává byznysu našich zákazníků udržitelnou hodnotu. Vzhledem k velikosti a celosvětovému působení naší firmy jsme spolehlivým a schopným partnerem globálních podniků. Ale nejen to. V uplynulém roce jsme také vynaložili obrovské úsilí, abychom ve všech zemích podporovali nabídku našich rychlých a flexibilních služeb pro malé a středně velké společnosti,“ dodal Patrick Kelleher, ředitel globálního rozvoje ve společnosti DHL Supply Chain.

Společnost DHL Supply Chain strategicky rozšiřuje své portfolio služeb, aby uspokojila požadavky malých a středně velkých společností a on-line prodejců především prostřednictvím nedávných akvizicí v Evropě, Austrálii či Latinské Americe nebo standardizované služby Global Fulfillment Network, což je rychlé a modulární řešení pro menší podniky.

Gartner a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky pro zboží a služby společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností v USA i zahraničí a zde jsou používány s jejich svolením. Společnost Gartner nepropaguje žádné dodavatele, produkty ani služby uváděné ve svých publikacích o výsledcích výzkumu a uživatelům technologií nedoporučuje, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyššími hodnoceními nebo jinými označeními. Publikace s výsledky výzkumu společnosti Gartner obsahují názory výzkumného a poradenského oddělení společnosti Gartner a neměly by být vykládány jako popis skutečnosti. Gartner odmítá ohledně tohoto výzkumu jakékoli záruky, výslovné i implicitní, včetně jakýchkoli záruk prodejnosti nebo způsobilosti ke konkrétnímu účelu.

(lan)

Foto: DHL

spinner