Bezpečnost na prvním místě! Řidiči PPL se zdokonalují ve zvládání krizových situací

Bezpečnost na prvním místě! Řidiči PPL se zdokonalují ve zvládání krizových situací

Nečekané dopravní situace dokážou překvapit i ty nejzkušenější řidiče, kterými jsou například řidiči kamionů, hromadné městské dopravy či přepravních služeb. Pro posílení bezpečnosti na silnici a zvýšení kvalifikace svých řidičů proto balíkový přepravce PPL CZ navázal dlouhodobou spolupráci s Autoklubem České republiky.

Vedle rozsáhlého online školení se v tomto roce uskuteční celkem 7 praktických školení pro více než 200 řidičů na polygonech po celé České republice. Důraz na speciální bezpečnostní kurzy a dlouhodobé zvyšování kvalifikace řadí řidiče PPL CZ mezi přední profesionály v oblasti balíkové logistiky.

Cílem teoretických i praktických školení je zejména posílit bezpečnost řidičů v provozu a zdokonalit je ve zvládání krizových situací, jakými jsou krizové brždění, vyhýbání se překážkám či aquaplaning. Školení řidičů prohlubuje a doplňuje jejich znalosti, dovednosti a návyky za volantem. A to pozitivně ovlivňuje výši potenciálních škod na vlastním majetku, ale i na majetku a zdraví účastníků silničního provozu.

Řidiči PPL najezdí tisíce kilometrů měsíčně, a proto je nezbytné, aby měli prvotřídní školící program, který je naučí odhalovat příčiny vzniku rizikových situací, aby věděli, jakým způsobem se zachovat a zejména, aby se naučili vyhýbat kolizím a předcházet jejich vzniku. „Bezpečnost na prvním místě je motto, kterým se v PPL řídíme. Uvědomujeme si, že naše činnost má vliv na prostředí, které nás obklopuje, a proto se snažíme chovat co nejvíce odpovědně. Naši řidiči jsou dennodenně na cestách, právě proto jsme nesmírně rádi, že jim můžeme ve spolupráci s Autoklubem nabídnout tuto jedinečnou možnost se zdokonalit za volantem a podpořit bezpečnou jízdu, a to v práci i soukromí,“ vysvětluje David Voznička.

Školení pro řidiče PPL

Samotné školení je rozděleno na dvě části. První část obsahuje online testování zakončené testem teoretických znalostí pravidel, řešení krizových situací, a také aktuální legislativy. Po absolvování testu pak probíhají praktická školení na českých polygonech v průběhu celého roku. Řidiče čeká vedle teoretické přípravy také čtyřhodinová praktická jízda, během které se zdokonalují ve zvládání krizových situací.

„Z celkového pohledu jsou preventivní aktivity v této oblasti velmi žádoucí a přínosné. Přitom legislativní prostředí nepostihne v rámci kvalitního vzdělávání komplexně celou veřejnost. Nicméně právě společensky odpovědné firmy dokáží svým přístupem proškolit širokou skupinu řidičů, kteří se na silnici pohybují každý den, a tím přispívají k pozitivnímu ovlivnění statistik dopravní nehodovosti. Kéž by takových společností, jakou je PPL, bylo co nejvíce,“ říká Libor Budina, ředitel úseku Obecný motorismus Autoklubu České republiky s doplněním, že dopravní nehodovost v České republice generuje ekonomické a celospolečenské ztráty, které dosahují až neuvěřitelných osmdesát miliard korun ročně.

Pilotní kurz proběhl již v roce 2021 a pro rok 2022 bylo naplánováno celkem sedm praktických školení pro 200 řidičů PPL CZ. „Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší firemní kultury. Pro své aktivity a přístup patříme mezi jedničky balíkového trhu. Zároveň jsme vyhledávaným zaměstnavatelem i spolehlivým partnerem pro dopravce. Vzdělávací aktivity navíc plně souvisí s našimi investicemi v oblasti snižování uhlíkové stopy, zavádění alternativních pohonů a využívání obnovitelných zdrojů energie. Bezpečná jízda našich řidičů s prvky tzv. eko-drivingu představuje jednu z podstatných fragmentů naší udržitelné strategie,“ dodává na závěr David Voznička.

(PR)

Foto: PPL

spinner