Ministr dopravy se seznámil s průběhem prací na jihočeské železnici

Ministr dopravy se seznámil s průběhem prací na jihočeské železnici
5.2. Vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček v pátek navštívil dvě významné investiční akce na železnici v jižních Čechách. V doprovodu generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se osobně seznámil s průběhem prací na modernizaci traťového úseku ze Sudoměřic u Tábora do Votic a na rekonstrukci výpravní budovy v Českých Budějovicích.

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Projekt řeší zdvoukolejnění úseku Sudoměřice u Tábora – Votice, převážně na 19 km dlouhé přeložce. Dojde k opuštění stávajících stanic Mezno, Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky a k výstavbě nových zastávek Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a Heřmaničky a stanice Červený Újezd. Součástí realizace je také změna technických parametrů pro možné zvýšení rychlosti až na 200 km/h.

Stavba byla zahájena v květnu 2018, její dokončení je naplánováno v září 2023. Zprovoznění druhé traťové koleje na nové přeložce se předpokládá v červnu 2022, provoz po obou kolejích o dva měsíce později. Celkové náklady, včetně stavebních úprav pro rychlost 200 km/h, dosahují 5,5 miliardy korun. Zhotovitelem prací je firma OHL ŽS.

V současné době se pracuje zejména na železničním spodku, konkrétně jde o realizaci násypových těles, těžení zářezů, budování odvodnění, výstavbu zárubních zdí a zajištění skalních svahů. V plném proudu jsou rovněž práce na nových mostních objektech, kde se provádějí betonáže mostovek a říms. To platí i o nejdelším železničním mostu u Heřmaniček, který bude měřit 240 metrů. Na kratších přemostěních u Radíče a jižně od Heřmaniček již byla dokončena celá nosná konstrukce včetně říms.

Na tunelových objektech probíhají izolace a betonáže definitivních ostění. V případě tunelu Deboreč již byla kompletně dokončena ražená část a probíhají betonáže jeho hloubených částí, u tunelu Mezno je dokončeno cca 400 metrů. Kromě toho byly zahájeny práce na protihlukových stěnách a technologických budovách.

Rekonstrukce výpravní budovy České Budějovice

Předmětem stavby je celková renovace památkově chráněného objektu, který si i po dokončení prací zachová historizující ráz a bude důstojnou vstupní branou do jihočeské metropole. Stavební práce začaly vloni na přelomu května a června, potrvají do konce příštího roku. Jejich zhotovitelem je Společnost Metrostav – EDIKT – AVERS, celkové investiční náklady dosahují 689 milionů korun.

Rekonstrukce zahrnuje celkovou revitalizaci objektu, optimalizaci provozních prostor a úpravu ostatních ploch pro komerční využití. Přestavbou projdou kromě obvodového pláště také okna a dveře, střecha, interiéry a technické zázemí. Zmodernizují se veškeré veřejně přístupné prostory a vytvoří administrativně provozní zázemí pro zaměstnance Správy železnic. Na nejfrekventovanějších místech vzniknou obchodní jednotky. Bezpečnost cestujících se zvýší vytvořením hlavního vchodu do výpravní budovy přímo z Lannovy třídy. Celá trasa z prostoru podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude nově plně bezbariérová.

Stavbaři se zaměří i na navazující přízemní křídla pod 1. nástupištěm na severní a jižní straně budovy. Současně s rekonstrukcí výpravní budovy dojde k revitalizaci přilehlých venkovních prostranství, kde vzniknou nová parkovací stání pro imobilní občany. Na severní ploše bude vytvořena klidová zóna.

V současné době pokračují práce na provedení nových stropů nad jižním přístavkem. V severní věži byla dokončena montáž oplechování a krytiny střechy, aktuálně v ní probíhá rekonstrukce nevyhovujících stropů. V suterénu budovy se provádí snižování hladiny podzemní vody.

Modernizace traťového úseku Soběslav – Doubí

Další důležitá investiční akce Správy železnici v regionu byla zahájena v srpnu 2019, s jejím úplným dokončením se počítá v srpnu 2023. Cílem projektu je nahrazení kapacitně a stavebně nevyhovující jednokolejné trati Soběslav – Roudná – odbočka Doubí u Tábora novou dvoukolejnou přeložkou, vedenou částečně v souběhu s dálnicí D3.

Zahájení jednokolejného provozu po nové přeložce se předpokládá v srpnu 2022, o dva měsíce později bude s výjimkou části stanice Soběslav možné jezdit po obou kolejích. Zhotovitelem investiční akce s celkovými náklady 4,8 miliardy je společnost Soběslav – Doubí tvořená firmami STRABAG Rail, EUROVIA CS a METROSTAV.

(tl)

Foto: Správa železnic

spinner