​Jízdy s parní lokomotivou v Lužné u Rakovníka

7. srpna 2020
Na víkendy 8. až 9. 8. a 22. až 23. 8. v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka připravily České dráhy pro návštěvníky možnost svezení parní lokomotivou. Půjde o parní lokomotivu č. 21 na naší dráze o rozchodu 800 milimetrů. Možnost svezení bude vždy v půl a v celou hodinu. V případě zájmu pojedeme i častěji. Jízdné 40 Kč. Prodej jízdenek u bude u vláčku.

Parní lokomotivu vyrobila lokomotivka Krauss v Linci v roce 1912. Byla objednána pro potřebu hutních provozů na Kladně. Zde nesla označení číslem 21 a v podnikové dopravě pak byla používána po celou dobu až do svého vyřazení v roce 1978. Do železničního muzea v Lužné se dostala v roce 1997. Nejprve byla především brigádnickou činností upravena jako statický exponát. Po roce 2009 začínají sílit snahy o její uvedení do provozu, což se začalo realizovat v roce 2011. V násle­dujícím roce, tedy při příležitosti 100. výročí od jejího vyrobení, byla opětně uvedena do provozu. Slouží k projížďkám návštěvníků muzea po zdejším úzkorozchodném okruhu a podílí se tak na ukázkách provozu v závodové dopravě kladenských hutí.

(lan)

Foto: ČD

spinner