Vydání 9/2021

Nicolette van der Jagt (ELP/CLECAT) : Předpokládám, že pandemie snahy o dekarbonizaci v logistice neovlivní

Evropský parlament a Rada se dohodly o návrhu rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy (CEF) ve výši 33,7 miliardy EUR s tím, že tento nástroj má podpořit rozvoj zelené a digitální transformace. Jak tato podpora může ovlivnit odvětví logistiky a jaké jsou perspektivy zelené logistiky obecně, to nám přiblížila předsedkyně Evropské logistické platformy (ELP) a generální ředitelka asociace evropských spedičních svazů CLECAT Nicolette van der Jagt.

Komentář: Významné doporučení k digitalizaci v dopravě

Na tomto doporučení se shodli nedávno delegáti virtuální konference o digitalizaci nástrojů v komerční dopravě a celní dokumentaci, kterou uspořádala Mezinárodní unie silniční dopravy IRU ve spolupráci s Šanghajskou organizací spolupráce (SCO – Shanghai Cooperation Organization – viz níže). Delegáti se vyslovili pro další posilování spolupráce v obchodu, hospodářském rozvoji, výrobě, zemědělství, dopravě, clu, informačních technologiích, inovacích a dalších sférách společného zájmu.

Vznikne třetí největší speditérská společnost na světě

Společnost DSV Panalpina převezme za 4,1 miliardy USD (88 miliard Kč) logistickou divizi kuvajtské firmy Agility Public Warehousing. Jejich spojením vznikne třetí největší speditérská společnost na světě, informovala o tom agentura Reuters.

Anketa DN: Ekologický přístup se stává nedílnou součástí logistiky

Snaha o uhlíkovou neutralitu, lokálně bezemisní doručování, ale i šířeji o společenskou odpovědnost nachází svůj odraz v zelné logistice. Jak k tomuto tématu přistupují některé firmy, které působí v České republice, na to jsme se zeptali jejich zástupců.

​Kateřina Hájková (GEFCO): Udržitelnost stojí na odpovědnosti každého pracovníka

10.5. – Společnost GEFCO letos obdržela zlaté ocenění EcoVadis právě za politiku udržitelnosti, které ji z hlediska společenské odpovědnosti (CSR) řadí mezi top pět procent firem v podnikatelském sektoru. O tom, jak společnost GEFCO k udržitelnosti přistupuje, jsme hovořili s její manažerkou kvality a PMO pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Kateřinou Hájkovou.

CTA Hamburk - jediný klimaticky neutrální kontejnerový terminál na světě

Přístav Hamburk je specifický tím, že se nachází ve středu městské zástavby. Dává tím tak zde hospodařícím firmám zvláštní odpovědnost v oblasti ochrany a udržování čistoty životního prostředí. Mnoho společností zabývajících se manipulací se zbožím, provozovatelů terminálů a průmyslových společností se sídlem v přístavu realizuje množství projektů na další zlepšení kvality ovzduší v přístavu, vývoj ekologicky účinných pohonných jednotek nebo posílení role elektromobility v přístavu.

MUDr. Zdeněk Hřib (primátor Prahy): City logistiku v Praze lze zajišťovat i jinými dopravními prostředky než pouze automobily

Praha schválila loni v červnu studii city logistiky, která navrhuje řešení zásobování a nákladní dopravy v hlavním městě. O vyjádření k tomuto dokumentu a k plánům do budoucna v této oblasti jsme požádali primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Petr Horák (CEO PPL): Pandemie nás posílila a posunula vpřed, velké plány máme i v mezinárodní přepravě

Společnost PPL patří mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu již 26 let. Loni to byl bezesporu nejen pro ni, ale i pro celý segment logistiky, velmi náročný rok. Jak se s tím firma vypořádala? Na to odpovídá generální ředitel PPL Petr Horák.

Petr Haman (PST CLC): Pro kontejnerové přepravy využíváme i vlastní vozidla a flotilu chceme dále rozšiřovat

Společnost PST CLC, a. s., nabízí zákazníkům vedle jiných služeb také realizaci pozemních kontejnerových přeprav. Zajišťuje například první a poslední míli pro společnosti Maersk a COSCO. O nabídce služeb a situaci v tomto segmentu trhu jsme hovořili s Petrem Hamanem, manažerem pro klíčové zákazníky vedoucím oddělení kontejnerových přeprav PST CLC.

ACEA: Podíl elektrických vozidel v EU stále roste

V prvním čtvrtletí letošního roku tvořily vozy s hybridním elektrickým pohonem 18,4 procenta nových prodejů osobních vozidel v Evropské unii. Během roku se tak podařilo podíl „hybridů“ zdvojnásobit. Poptávka po elektrických vozech se staničním nabíjením rovněž stoupla: bateriové elektromobily získaly podíl 5,7 procenta, zatímco na plug‑in hybridy připadlo 8,2 procenta nových registrací na evropském trhu. Prodeje vozidel na tradiční fosilní paliva v EU soustavně klesají, přičemž auta s osvědčenými vznětovými a zážehovými motory si drží podíl 65,4 procenta.

Peugeot přestavil svou vizi ekologické mobility

V roce 2040 bude téměř pět miliard lidí žít ve městech. Udržitelná urbanizace je tak jednou z hlavních výzev 21. století. Snahu řešit tuto otázku přitom sdílejí i všichni obyvatelé měst. Faktory, jako jsou kvalita ovzduší, raketový rozvoj e‑commerce či rozšiřování dopravních prostředků s alternativními pohony, mění charakter měst, dopravu a způsob života v městských centrech. Peugeot se tomuto novému scénáři přizpůsobuje prostřednictvím globálního závazku z hlediska elektrifikace.

Společenství CER spustilo kampaň na podporu železnice

Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury CER/SEŽ spustilo kampaň „Budoucnost je železnice“ (The Future is Rail). Cílem je ukázat železniční dopravu jako inteligentnější, ekologičtější a lépe propojený systém mobility v Evropské unii. Start kampaně navazuje na oficiální zahájení Evropského roku železnice, který chce zvýšit atraktivitu železnice pro cestující i zboží.

IMO a Německo podpoří snižování emisí v asijské regionu

Mezinárodní námořní organizace IMO a německé spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost podepsaly počátkem dubna dohodu o přípravě projektu, jehož cílem je snížení emisí v námořní dopravě v regionu východní a jihovýchodní Asie.

Maersk věří „zeleným“ palivům

Lee Kindbergová, ředitelka pro životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj zastoupení rejdařství Maersk pro Severní Ameriku, vystoupila v dubnu v online slyšení před členy podvýboru pro pobřežní stráž a námořní dopravu v americkém Kongresu. Expertka se věnovala budoucnosti bezuhlíkové námořní dopravy, zejména problematice lodních paliv, spolupráce rejdařů s přístavy a zavádění ekologických technologií.

Přístavní správa v Antverpách posílila „zelenou“ flotilu remorkéry na oxidy dusíku

Přístav Antverpy minulý měsíc rozšířil flotilu pomocných plavidel o tři nové remorkéry. V roce 2020 odbavily Antverpy 14 tisíc námořních lodí a 57 tisíc říčních plavidel. Přístavní správa zajišťuje ročně kolem 19 tisíc manévrovacích operací s 18 remorkéry v režimu 24/7.

spinner