Vydání 1/2021

Ing. Tomáš Tóth, ČD Cargo: Krizový rok 2020 jsme zvládli se ctí a máme plán na návrat do černých čísel

Ing. Tomáš Tóth, ČD Cargo: Krizový rok 2020 jsme zvládli se ctí a máme plán na návrat do černých čísel Premium
Předsedou představenstva společnosti ČD Cargo se loni v prosinci stal Ing. Tomáš Tóth, který působil u českého dopravce na pozici výkonného ředitele. Při této příležitosti jsme jej požádali o zhodnocení roku 2020 a o přiblížení plánů pro rok letošní, který zřejmě také nebude pro obor dopravy jednoduchý.

Loňská pandemie měla dopad na celý obor dopravy. Podle odhadů z prvního pololetí se ČD Cargo v roce 2020 poprvé od roku 2014 dostane do červených čísel. Přesto by však tato ztráta měla být výrazně nižší než u jiných velkých železničních dopravců. V tuto chvíli již jistě máte k dispozici přesnější údaje…

Pandemie postihla celou naši ekonomiku, segment železniční nákladní dopravy nevyjímaje. Rozhodně mi ale nepřísluší, abych komentoval situaci u konkurenčních dopravců. Za společnost ČD Cargo však můžu s plnou odpovědností říct, že ztrátu máme plně pod kontrolou a jsme plně likvidní. V květnu 2020 jsme připravili dva scénáře vývoje hospodaření do konce roku. Byl to konzervativní a ryze pesimistický scénář. Dnes mohu říct, že ztráta bude nižší než oba tyto scénáře předpovídaly. Bohužel na přesnější data si budete muset počkat. Pravidla kapitálového trhu nám nedovolují je prezentovat. 

Petr Rožek, SSL ČR: ​Británie a EU se dohodly na završení Brexitu, ale…

K loňským Vánocům nám byla nadělena zpráva o „zdárném“ ukončení vleklých jednání mezi oběma stranami, která měla za cíl stanovit alespoň nějaké podmínky a mantinely pro budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU po 31.12.2020, kdy Británie definitivně opustí evropský klub.

Že přechod na plný Brexit bude složitý, se dalo předpokládat. Proto náš Svaz logistiky a spedice (SSL) zorganizoval těsně před vypršením termínu pro dohodu spolu s redakcí Dopravních novin seminář, nakonec uspořádaný kvůli pandemii koronaviru on-line. Na něm za hojné účasti zájemců odborníci v čele s představiteli Generálního ředitelství plk. Mgr. Lubomírem Doskočilem, zástupcem ředitelky odboru 21 – Celního a vedoucí oddělení 212 – Původu zboží, celní hodnoty a celní nomenklatury, a plk. Ing. Jiří Štruplem – metodikem celního řízení, podrobně vysvětlili všechny možné scénáře završení Brexitu.
Včetně toho, který nakonec nastal. Neboli dohodě na poslední chvíli. Ale…

AKČR: Kraje čekají za rok 2020 ztrátu více než 3,6 miliardy korun

Kraje se jak v první, tak v druhé vlně pandemie koronaviru potýkají se zásadním poklesem přepravních výkonů v dopravní obslužnosti, kterou ve svých územích zajišťují. Uvedl to zástupce ředitele Kanceláře Asociace krajů ČR Radek Polma s tím, finanční ztrátu autobusové a železniční dopravě za období od ledna do října roku 2020 kraje celkově vyčíslily na 2,66 miliardy Kč.

​Jiří Kladiva: Začátek roku 2021 v dopravě

​Jiří Kladiva: Začátek roku 2021 v dopravě Premium

S počátkem roku 2021 pohlédněme na některé počiny dopravních institucí světového významu v hlavních dopravních oborech.

V silniční dopravě přichází Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) s varovným zjištěním, že ve vládních finančních záchranných balících obor silniční dopravy chybí a že bez cílených akcí zkolabuje. IRU zdůrazňuje, že ztráty na úseku přepravy zboží a osob překročily celosvětově za rok 2020 jeden trilion USD. Velmi vysoká rizika ztrát a insolvencí údajně povedou v sektoru k hromadným bankrotům. 

​Ondřej Fanta, VUZ: Testování ETCS a digitalizace procesů jsou nyní pro nás klíčovými úkoly

Zavádění jednotného celoevropského zabezpečovacího systému ETCS je nyní jednou z největších a nejnáročnějších výzev pro tuzemskou železniční dopravu. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D., technický ředitel Výzkumného Ústavu Železničního, a. s. (VUZ), odpověděl redakci Dopravních novin na otázky týkající se aktivit společnosti v souvislosti s ETCS.

Jakou roli momentálně sehrává VUZ v testování a instalaci ETCS?

Role VUZ je v zavádění ETCS v ČR dlouhodobě poměrně významná. Téměř od počátku máme velmi dobrou spolupráci se společnostmi AŽD a Starmon, kdy působíme v roli hodnotitele bezpečnosti jak pro ETCS, tak pro konvenční zabezpečovací zařízení na většině infrastrukturních projektech. Je to souvislá činnost zaměřená na prokazování plnění požadavků norem pro zabezpečovací zařízení. Pak jsou to činnosti Notifikované osoby, kde se pro změnu posuzuje shoda s technickými specifikacemi interoperability (TSI), a to opět jak pro infrastrukturní – pevnou část, tak nyní čím dál častěji i pro tu mobilní – vozidlovou část ETCS. V některých vozidlových projektech ETCS také působíme i v roli hodnotitele bezpečnosti.

Ing. Ladislav Němec, ministerstvo dopravy: Všechny smlouvy o veřejných službách zůstávají v platnosti

V důsledku opatření přijímaných s pandemií koronaviru dochází ve veřejné dopravě k poklesům přepravních výkonů a k ještě výraznějším propadům v tržbách. O vyjádření k možné podpoře dopravců či k případným úpravám smluv jsme požádali náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce.

S jakými ekonomickými dopady pro oblast zajišťování dopravní obslužnosti za rok 2020 počítáte?

Vzhledem k tomu, že konec roku není účetně uzavřen, nelze ztráty dopravců v osobní dopravě přesně vyčíslit. S ohledem na masivní propad poptávky po přepravě jak na jaře, tak i na podzim tohoto roku však lze předběžně předpokládat, že celkové výpadky tržeb budou dosahovat řádu miliard korun, a to jak v dálkové železniční dopravě, tak i v dopravě objednávané kraji a obcemi.

​Provozovatelé autobusové dopravy sčítají ztráty

V loňském roce v důsledku opatření přijímaných s pandemií koronaviru výrazně klesly tržby dopravců zajišťujících veřejnou linkovou dopravu, avšak jejich náklady zůstaly stále vysoké. Odpadli i cestující, kteří využívali slevy pro děti a seniory, a finanční situace dopravců je špatná. Je proto namístě, aby získali pomoc z veřejných zdrojů, od toho zde tyto zdroje jsou. Uvedl to generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

„V roce 2019 došlo především díky zavedení slev pro děti a seniory po letech pomalého poklesu výkonů a počtu přepravených osob v linkové autobusové dopravě k zajímavému nárůstu, což je přímý důsledek této podpory státu pro veřejnou hromadnou dopravu osob,“ uvedl Vojtěch Hromíř. „Bohužel, na jaře loňského roku přišel covid‑19 a kraje a obce redukovaly objednávky, převážně na úroveň prázdninového režimu. A podobné to bylo i v druhé vlně na podzim, kdy objednavatelé v rámci možností, které jim smlouvy dávají, snížili objednávky, ale počty cestujících, a tedy i tržby, poklesly ještě v mnohem větší míře,“ dodal. 

​Jubilující DACHSER: 90. rok existence značky přinesl v ČR navzdory pandemii solidní výsledky

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic uzavíral uplynulý rok s pozitivními hospodářskými výsledky. Na prosincovém vánočním on-line setkání s klienty a médii, jehož se zúčastnily i Dopravní noviny, společnost informovala, že předběžné ukazatele za rok 2020 jsou srovnatelné s předchozím obdobím i navzdory propadům v některých segmentech trhu způsobených pandemií koronaviru. Společnost zaznamenala nárůst počtu zásilek a předpokládala za celý rok obrat ve výši 3,1 miliardy korun.

​V pirátství na mořích loni dominovalo pobřeží Západní Afriky

​V pirátství na mořích loni dominovalo pobřeží Západní Afriky Premium

I přes snahu nigerijské vlády zastavit ve spolupráci s vládami zemí v subregionu západní Afriky pirátství v Guinejském zálivu (GoG) konstatovala nyní ve své každoroční zprávě Kyperská námořní komora (CSC), že tato oblast je teď jeho hlavním světovým centrem. CSC, přední světový přepravní úřad, uvedla, že v roce 2020 došlo v Guinejském zálivu k přibližně 95 procentům všech pirátských útoků na světě.

CSC vyjádřila lítost a frustraci nad neúčinností úsilí mezinárodního společenství o zlepšení situace v regionu GoG a uvedla, že během loňska zde bylo uneseno 80 členů posádky při 14 útocích u břehů Nigérie, Beninu, Gabonu, ve vodách Rovníkové Guineje a Ghany.

spinner