​Ing. Jan Pihar, DACHSER: Projekt Short Distance 2.0 dostane logistiku první a poslední míle na novou úroveň

​Ing. Jan Pihar, DACHSER: Projekt Short Distance 2.0 dostane logistiku první a poslední míle na novou úroveň

Rodinná společnost DACHSER, přední poskytovatel logistických služeb v Evropě, v současnosti zaměstnává 31 000 lidí ve 393 pobočkách a má zastoupení ve 44 zemích světa. Nyní začala realizovat v celé Evropě včetně ČR projekt Short Distance 2.0 pro optimalizaci logistiky na první a poslední míli. V této souvislosti nám poskytl rozhovor Ing. Jan Pihar, generální ředitel společnosti DACHSER pro Českou republiku.


Co je hlavním smyslem projektu Short Distance 2.0?

Již nyní jsou zásilky v síti DACHSER realizovány s maximálním využitím IT a kvalitním zpracováním dat. Nový projekt Short Distance 2.0 reaguje na rostoucí požadavky na přesnost vyzvednutí a doručení zásilek na první a poslední míli a zavádí do našich procesů v rámci celé skupiny další stupeň automatizace. Díky novému systému a novým mobilním terminálům můžeme z velké části přenést lokální znalosti našich řidičů na svozových a rozvozových linkách do jednotného celoevropského autonomního systému a nabídnout tak našim zákazníkům další zvýšení kvality služeb díky ještě lepšímu plánování.

Odstartovali jste první fázi projektu Short Distance 2.0, ve které jsou zaváděny nové mobilní terminály pro řidiče na rozvozových linkách. Co vše to obnáší?

Na nové mobilní terminály Zebra TC 77 přechází celá evropská síť DACHSERU. V České republice byla do pilotního testování zapojena naše pobočka v Ostravě, nyní jsou terminály implementovány na ostatních pobočkách. Terminály jsou robustní a odolné vůči poškození, mají intuitivní ovládání a nabízejí řidičům vysoký uživatelský komfort při každodenním použití, a to i ve špatných povětrnostních či světelných podmínkách. V první fázi projektu budou využívány nejen pro skenování, ale také pro avizace svozových a rozvozových zásilek, a budou řidičům sloužit jako elektronický nákladní list s podrobnostmi o nakládce a vykládce na jedné svozové/rozvozové lince. Je to skvělé – řidič má díky nové technice na první pohled všechny informace o nakládce a vykládce na poslední a první míli při ruce a může sledovat i odchylky oproti plánu, reagovat na ně a informovat o nich dispečera. Terminál totiž funguje zároveň i jako mobilní telefon. Do přechodu na tuto novou techniku letos jen v České republice investujeme téměř 6 milionů korun, ale už první zkušenosti ukazují, že to byla dobrá volba.
S implementací nových mobilních terminálů úzce souvisí projekty Short Distance Planning a XDP – algoritmus pro inteligentní, automatické plánování trasy. Tyto projekty budou umožňovat kvalitnější a podrobnější plánování na poslední a první míli na základě dat o zásilce, vozidlech a požadavcích zákazníků, jako jsou například údaje o doručení/vyzvednutí zásilky jen s hydraulickou plošinou, otevírací doba příjemce/odesílatele, časové omezení doručení dle zvoleného produktu nebo omezení infrastrukturou (mosty, podjezdy a podobně).
Kromě vyššího komfortu při vyzvedávání a doručování zásilek na ty nejkratší vzdálenosti a lepšímu toku dat projekt ještě dál posune naši bezpapírovou logistiku. K ní směřujeme postupnými kroky již několik let a projekt Short Distance 2.0 bude dokumenty v papírové podobě dál minimalizovat.

Jakým způsobem u vás dnes probíhá datová správa zákaznických dat?

Aby bylo plánování a následná realizace přeprav efektivní, považujeme u nás v DACHSERU za nejdůležitější právě práci s informacemi a daty. Oboustranná digitalizovaná komunikace se zákazníkem je klíčem k úspěchu. Automatický přenos dat mezi zadavatelem a poskytovatelem služeb by měl probíhat v reálném čase, u nás to realizujeme pomocí připojení přes EDI. To nám umožňuje rychlý přenos informací ve formě avíza – několik dní předem víme, jaké zásilky k nám v rámci naší logistické sítě přijdou, a můžeme tak efektivně plánovat naše kapacity. Přes EDI posíláme i statuty o zásilkách zpět našim zákazníkům, doklady o převzetí zásilek, tzv. POD, nebo faktury.
Máme také centrální správu kmenových dat a dobře ošetřený přístup k informacím, na jedné straně snadný pro všechny zúčastněné subjekty, na straně druhé dobře zabezpečený proti úniku citlivých dat.

Jaké další trendy a výzvy vidíte v současné logistice?

Logistika je jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů. Využívá nejmodernější technologie, implementuje nové postupy řízení. A zároveň musí často jako první reagovat na celosvětové výzvy. Současná koronakrize ukázala, že logistika je hlavním pilířem moderní společnosti a že bez ní by se krize zvládala jen velmi obtížně. Další palčivá témata, která logistikou rezonují, jako je nárůst dopravy, tlak na snížení jejího vlivu na životní prostředí i nedostatek pracovníků v dělnických profesích, se teď odsunula na vedlejší kolej. Ale to neznamená, že tady nejsou.

Tomáš Lébr

Foto: DACHSER
spinner