Analýza: Balíková přeprava dynamicky roste

Analýza: Balíková přeprava dynamicky roste
Pandemie covidu-19 silně zasáhla odvětví balíkových služeb a vystavila společnosti podnikající v tomto oboru obrovskému tlaku. Firmy se snaží přizpůsobit své podnikání velmi dynamickému rozvoji a neklidnému operačnímu prostředí. Analytici se nyní pokusili shrnout základní globální dopady koronakrize na tento obor.
Z pohledu dopravců se rychlý posun v maloobchodních výdajích projevil jako významná změna v druhu zboží, které doručují. Například ve vyspělých zemích bylo před pandemií podle společnosti Transport Impact takovéto rozdělení objemu balíků: přibližně 60 % dodávek pro komerční využití a pouze 22 % pro domácnosti. To je důležité, protože z hlediska nákladů na obsluhu se a dodávky pro komerci a pro domácnost u dopravců velmi liší. Během pandemie se však tento poměr převrátil, přičemž komerční dodávky poklesly na 40 % objemu a celkové dodávky do domácností nyní představují 46 % objemu dodávek.
Globální shrnutí trhu balíkových služeb zveřejnila poradenská a analytická společnost Apex Insight. Ta mimo jiné konstatovala, že online maloobchod těží i z rozsáhlého nahrazování nákupů v kamenných obchodech, které byly či jsou uzavřeny. To však může být vyváženo tím, že lidé snižují nákupy, které nejsou nezbytné.

Výsledky globálního trhu v loňském roce

Globální trh s balíky dosáhl v roce 2019 téměř 430 miliard USD, což byl výrazný růst z 380 miliard USD v roce 2018. Podle hodnoty je přitom nejrychleji rostoucím regionálním trhem s balíky asijsko-pacifická oblast. Ta nyní představuje přibližně 42 % celosvětového trhu. Severní Amerika a Evropa společně nyní představují něco málo přes 50 % trhu. Klíčovým růstovým trhem je Čína, který představuje téměř 62 % asijsko-pacifického regionálního úhrnu hodnoty. Čínské objemy dosáhly v roce 2019 64 miliard USD.
USA jsou z jednotlivých zemí nicméně stále největším trhem ve finančním vyjádření, ačkoli Čína jej objemově překonala – ceny balíkových služeb jsou v západních zemích podstatně výše. V Evropě zůstává největším trhem Německo, přičemž Itálie a Spojené království jsou nejrychleji rostoucími z velkých evropských zemí (8,5 % a 7,1 % CAGR).

Hlavní hnací síla: online prodej

Klíčový pro růst objemů dodávek balíků je online prodej. Celosvětový online prodej v roce 2019 vzrostl o 22 %. Největšími online trhy v maloobchodu byly USA, Velká Británie, Čína a Japonsko. Růst byl před koronakrizí velký i v rozvíjejících se ekonomikách. Celosvětově online prodej představoval něco přes 10 % z celkového maloobchodního prodeje, což je nárůst z přibližně 5 % v roce 2012.
Stále více jsou přitom nabízeny dodávky ve stejný den. Řada klientů balíkových služeb nabízí ostatním maloobchodníkům buď okamžité dodání za prémiovou cenu, nebo směrované služby zajišťující doručení odpoledne či večer.
Analýza Apex Insight rovněž konstatovala, že se s poklesem objemu poštovních zásilek zaměřují poštovní operátoři stále více na balíky. Tím se často se silným zázemím prosazují na trhu.

Obchodní trendy

V reakci na růst a poptávku online maloobchodníků je vynakládáno značné úsilí na zlepšení služeb na poslední míli, a to jak zavedenými dopravci, samotnými velkými maloobchodníky, tak dalšími stranami, jako jsou nezávislé balíkové obchody a skříňové sítě. V některých případech se to děje za aktivní podpory vlád a dopravních úřadů, které to považují za zásadní pro snížení znečištění a přetížení ve velkých městech
Dopravci investují do zlepšování svých informačních systémů, a to jak do poskytování lepších informací o dodávkách koncovým zákazníkům, tak do zlepšování jejich provozní efektivity.
Nové technologie se používají stále častěji, od automatizovaného třídění a robotiky v depech až po zkoušky dronů a robotů na poslední míli.

Jak je rozdělená konkurence

Trh tvoří kombinace národních poštovních operátorů, globálních sítí a menších soukromých společností.
Globální balíkové služby měly loni celosvětový podíl na trhu kolem 37 % z příjmů. Poštovní operátoři přibližně 24 %, zatímco ostatní dopravci v soukromém sektoru mají zbývajících 39 %.
Zpráva Apex Insight předpokládá, že trh bude v období 2020–2024 nadále růst. Hlavním důvodem k této prognóze je očekávání, že bude pokračovat rozmach maloobchodního online prodeje. Přitom by v příštích letech mimo jiné střední Evropa měla dohnat zpoždění za zeměmi na zapádě EU.
Druhý důvod vidí Apex Insight v probíhající globalizaci dodavatelských řetězců a růstu tlaku na produkci just-in-time, která rovněž zvyšuje význam balíkových přeprav.

Tomáš Lébr

Foto: Australian Post

spinner