​Senát schválil nové povinnosti provozovatelů námořních lodí

​Senát schválil nové povinnosti provozovatelů námořních lodí

23.7. - Provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou budou muset pojišťovat členy své posádky. Pojištění má chránit námořníky především před případným nevyplacením mezd. Předpokládá to novela zákona o námořní plavbě, který schválil Senát. Zákon zavádějící i některá omezení reaguje na evropskou směrnici, jejímž cílem je zdokonalit a optimalizovat systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění.


Pojištění bude povinné na pokrytí dlužné mzdy, jeho výše by na jednoho člena posádky měla dosahovat celkem čtyř mezd. Dále by pojištění mělo pokrýt zajištění sociálních podmínek posádky, které jsou nezbytné pro přežití na palubě lodi. Pod českou vlajkou je nyní zhruba 10.000 jachet.

Zákon také rozšiřuje počet účelů, za jakých nesmí být námořní loď pod českou vlajkou provozována. V současnosti nelze takto provozovat námořní plavbu za účelem rybolovu, trajektové lodě nebo lodě typu Ro/Ro (lodě určené pro přepravu kolových vozidel) a osobní lodě. Nyní by mezi ně měly přibýt lodě s jaderným pohonem. Dosud žádné takové lodě pod českou vlajkou neplují. Tato změna nevychází z evropské směrnice, ale podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) si ji vyžádala aplikační praxe.

Další novinkou je omezení stáří lodi, kdy může být ještě zapsána do námořního rejstříku. Ke dni podání žádosti k zápisu lodi do námořního rejstříku nebude smět uplynout od započetí její stavby položením kýlu více než deset let. V současnosti omezení podle stáří lodi není.

Novela zavádí i další novinky týkající se podmínek pro kontrolu a recyklaci lodí, výstroj nebo usazení provozovatele. Ten bude muset mít nově sídlo nebo pobočku v Česku.

(čtk, tl)

Foto: archiv
spinner