Pirátských útoků a ozbrojených loupeží přibývá, varoval Mezinárodní námořní úřad

Pirátských útoků a ozbrojených loupeží přibývá, varoval Mezinárodní námořní úřad

Námořníci čelí přetrvávajícím hrozbám ze strany pirátů a ozbrojených lupičů na světových mořích, uvedl ve své poslední zprávě Mezinárodní námořní úřad (IMB) s tím, že nebezpečí v poslední době vzrostlo.

Za první tři měsíce letošního roku bylo nahlášeno 47 útoků, což je nárůst oproti 38 útokům ve stejném období minulého roku. Piráti pronikli v prvním čtvrtletí roku 2020 celkem na 37 lodí.

Největším světovým rejdištěm pirátů zůstává Guinejský záliv. Při třech incidentech ve vzdálenosti 45 až 75 námořních mil od pobřeží bylo v jeho vodách uneseno sedmnáct námořníků.

Zpráva IMB o celosvětovém pirátství zároveň upozornila, že v další kritické oblasti u Somálska v posledních dvou čtvrtletích došlo k žádným únosům ani incidentům. Ale bez známek toho, že by se celosvětově mohl počet útoků pirátů snižovat, apelovala IMB na majitele lodí, aby zůstali ostražití, a vyzvala k pokračování mezinárodní spolupráce.

„Námořní hlídky, bezpečnostní opatření na palubě, spolupráce a transparentní výměna informací mezi úřady jednotlivých států i organizací jsou faktory, které pomáhají řešit zločiny pirátství a ozbrojené loupeže,“ uvedl ředitel IMB Michael Howlett.

„Hrozba pro posádku je stále aktuální, ať už ze strany ozbrojených gangů nebo ozbrojených zlodějů, kteří se najednou ocitnou tváří v tvář členům posádky. Velitelé lodí musí nadále usilovně dodržovat osvědčené postupy a bezpečnostní mechanismy. Včasné odhalení blížícího se pirátského člunu je přitom často klíčem k tomu, aby se zabránilo útoku,“ dodal Michael Howlett.

Nebezpečí v Guinejském zálivu

Centrum zpravodajství o pirátství (IMB PRC) zaznamenalo v Guinejském zálivu v prvním čtvrtletí 21 útoků. Z toho 12 se odehrálo na plavidlech vzdálených v průměru 70 námořních mil od pobřeží. Shromážděné údaje ukazují, že jsou ohroženy všechny typy plavidel. Pachatelé jsou obvykle ozbrojeni. Přiblíží se v motorových člunech, proniknou na lodě, aby ukradli zásoby náklad a unesli členy posádek, za něž pak žádají výkupné. Zatímco na celém světě se za celý rok 2019 stalo terčem střelby deset plavidel, letos v prvním čtvrtletí byly ohlášeny již čtyři takové incidenty, všechny v nigerijské Zvláštní ekonomické zóně (EEZ). Cílem střelby byla i kontejnerová loď, vzdálená přibližně 130 námořních mil jihozápadně od nigerijského přístavu Brass.

Při jiném incidentu 102 námořních mil severozápadně od ostrova Svatý Tomáš byla piráty napadena další kontejnerová loď. Posádka se ukryla a spustila poplach. Po přijetí výstrahy řešil IMB PRC incident s regionálními úřady a provozovatelem plavidla, dokud nebylo plavidlo v bezpečí a posádka nevystoupila z úkrytu.

„IMB PRC oceňuje místní úřady i mezinárodní námořní síly v oblasti Guinejského zálivu za aktivní reakci na ohlášené incidenty,“ uvedl Michael Howlett.

Útoky na dalších místech

Strategické rozmístění hlídkových plavidel námořní policie vedlo k pokračujícímu poklesu útoků na lodě vevětšině indonéských kotvišť a na vodních cestách – i díky dobré spolupráci mezi IMB PRC a indonéskou námořní policií (IMP). V prvním čtvrtletí bylo nahlášeno pouze pět průniků zločinců na zakotvená plavidla. Zde se jedná často o ozbrojené loupeže menšího rozsahu.

Další pirátské útoky na námořní lodi zahrnuje únos pěti členů posádky za výkupné při útoku na rybářské plavidlo u Sabah v Malajsii v lednu 2020. V březnu byl v Brazílii v přístavu Macapa Anchorage přepaden hlídač, který byl ve službě, a dočasně zadržován skupinou lupičů. V kotvišti v Peru byli zase tři členové posádky zadrženi devíti lupiči, kteří vstoupili na loď, aby ukradli lodní zásoby. Během incidentu byly zraněni dva členové posádky. Peruánský přístav Callao zaznamenal v posledním čtvrtletí roku 2019 pět incidentů a tři v tomto čtvrtletí.

Pomoc proti pirátům zdarma

Středisko IMB PRC s nepřetržitým provozem, které bylo založeno v roce 1991, zůstává jediným kontaktním místem pro hlášení zločinů pirátství a ozbrojených loupeží. Středisko nejen ihned pomáhá napadeným lodím, ale také poskytuje námořnímu průmyslu, agenturám odpovědným za správu a vládám všechna data získaná přímo od velitele napadeného plavidla nebo jeho vlastníků.

Okamžitým předáváním zpráv a spojením s odpovědnými úřady a institucemi, přičemž vše je poskytováno zdarma, pomáhá IMB PRC reagovat rychleji na pirátské útoky a ozbrojené loupeže a zajišťovat tak bezpečnost námořníků na celém světě.

(tl)

Foto: EU Naval Force

spinner