​Vytížené úseky dálnice D10 opraví společnost USK

​Vytížené úseky dálnice D10 opraví společnost USK

18.10. - Na páteřní komunikaci D10 začaly opravy poškozených asfaltových vrstev. Společnost USK zde pracuje na opravách veškerých poškození způsobených hustým provozem. Firma USK vysoutěžila zakázku vypsanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na opravu povrchů silnic a dálnice společně několika dalšími subjekty.


Společnost USK tak na dálnici D10 v úseku od Svijan do Prahy bude v příštích třech letech opravovat místa, která vykáží deformace. Jde především o vyjeté koleje, takzvané divoké spáry a trhliny, rozvětvené praskliny, síťový rozpad i drobné výtluky.

Monitoring oprav prostřednictvím GPS

Většina oprav asfaltových vrstev probíhá s pomocí nejmodernější techniky. ŘSD může veškerý postup prací monitorovat prostřednictvím GPS a kontrolu zajišťují jeho pracovníci. Vzhledem k obrovské intenzitě dopravy na dálnici, která je v určitých úsecích srovnatelná s dopravou na dálnici D1, budou všechny práce probíhat za omezeného provozu. To zvyšuje nároky na zaměstnance společnosti USK v oblasti bezpečnosti práce.

„Oprava je organizačně náročná – silničáři se musí „trefit“ do vymezených časových oken a minimálně tak omezit řidiče,“ vysvětluje jednatel společnosti Jan Horák a doplňuje: „Těší nás, že se USK může podílet, díky dlouholetým zkušenostem a úspěchu ve veřejné soutěži, na opravě tak zásadní silnice.“

Oprava dálnice D10 je součástí objednávky na rekonstrukci dalších páteřních silnic v kraji – jako je komunikace I/16 v úseku Dolní Bousov – Mělník či I/38 v oblasti Mladá Boleslav – Hlínoviště. Na komplexní zakázce pracuje společnost USK společně s dalšími firmami.

(tl)

Foto: USK
spinner