​Rychlá a trvalá oprava výtluků mikrovlnnou technologií FUTTEC zkracuje dobu uzavírek

​Rychlá a trvalá oprava výtluků mikrovlnnou technologií FUTTEC zkracuje dobu uzavírek

12.2. – V lednu 2021 schválila vláda Strategii BESIP1, jejímž dlouhodobým cílem je snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích do roku 2030 na polovinu2. Toho nelze dosáhnout bez řádně udržovaných vozovek, které mohou minimalizovat riziko vážných dopravních nehod a zvýšit plynulost a bezpečnost silničního provozu. K naplnění ambiciózních plánů ve Strategii může přispět široké využívání české inovativní mikrovlnné technologie FUT­TEC, která slouží k rychlým a trvalým opravám výtluků na asfaltových vozovkách, a to v každém ročním období včetně zimy. Tato metoda, při jejíž aplikaci nevznikají žádné spáry, tak zabraňuje opakování oprav jedné poruchy, čímž snižuje potřebu uzavírek.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner