​Přelomová dohoda EU - Vietnam o volném obchodu: PST CLC jako první s měsíčním předstihem zveřejnila podrobnosti k celnímu odbavení

​Přelomová dohoda EU - Vietnam o volném obchodu: PST CLC jako první s měsíčním předstihem zveřejnila podrobnosti k celnímu odbavení

Od 1. srpna vstoupí v platnost Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Dohoda postupně zruší či sníží 99 procent cel na zboží obchodované mezi oběma zeměmi. Společnost PST CLC poskytující komplexní logistické služby jako první zveřejnila s měsíčním předstihem podrobnosti k proclívání zásilek oběma směry. Dohoda s Vietnamem je první, kterou EU uzavřela s nějakou asijskou rozvíjející se ekonomikou. Význam dohody EU - Vietnam podtrhuje fakt, že Vietnam je druhým největším obchodním partnerem EU v jihovýchodní Asii, Hodnota vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi loni činila 56 miliard USD (1,3 bilionu Kč) .


PST CLC nabízí pomoc a komplexní poradenství k optimálnímu způsobu proclení zásilek v importu či exportu v rámci celé České republiky bez ohledu na dopravní prostředek, včetně kurýrních služeb. Stávající i noví zákazníci mohou využít služeb centrálního dispečinku na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz

Jak informovala PST CLC, z pohledu uplatnění celních sazeb je v dohodě EU - Vietnam stanoven následující postup:

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, každá smluvní strana sníží nebo odstraní cla na zboží pocházející z druhé smluvní strany v souladu se svými sazebníky stanovenými v příloze 2-A (Snížení nebo odstranění cel) dodatcích 2-A-1 (Celní sazebník Unie) a 2-A-2 (Celní sazebník Vietnamu).

Cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „A“ v sazebníku dotčené smluvní strany se zcela odstraní a takové zboží bude potom zcela beze cla ode dne vstupu této dohody v platnost;

V případech označení B3 až B10 budou cla odstraňována postupně ve fázích.

Doklad o původu:

EU - Vietnam

1) Formou standardní věty schváleného vývozce dle přílohy VI. dohody.
- Do 6000 EUR bez nutnosti uvedení kódu schváleného vývozce
- Nad 6000 EUR pouze s číslem schváleného vývozce
Držitelé povolení schválený vývozce tedy musí požádat o doplnění Vietnamu mezi schválené země v jejich povolení nebo mohou vystavit doklad o původu dle bodu 2.

2) Nebo standardní podobou dokladu EUR1

3) Případně Deklarací o původu (REX), ale to až v okamžiku, kdy tento postup EU oznámí Vietnamu. V takovém případě by se přestalo uplatňovat vystavování EUR1 či prohlášení schváleného vývozce.

Vietnam – EU

1) Formou standardní věty vývozce dle přílohy VI. dohody.

- Do 6000 EUR bez nutnosti uvedení kódu schváleného vývozce

2) Nebo standardní podobou dokladu EUR1

3) Formou prohlášení schváleného vývozce u hodnoty nad 6 000 EUR. (Poznámka: Tato možnost zatím není připuštěna. Vietnamská strana takovýto systém nejdříve musí zavést)

Předložení dokladu o původu:

Pro účely žádosti o preferenční celní zacházení se doklady o původu předkládají celním orgánům dovážející smluvní strany v souladu s postupy platnými v této smluvní straně. Uvedené orgány mohou požádat o překlad dokladu o původu, nebyl-li vystaven v angličtině.

V této souvislosti se doporučuje směrem do Vietnamu, vždy veškeré preferenční věty deklarovat v anglickém jazyce.

(tl)

Foto: PST CLC
spinner