Ministerstvo dopravy: Nejpodstatnější změny v dopravě kvůli koronaviru

Ministerstvo dopravy: Nejpodstatnější změny v dopravě kvůli koronaviru

27.10. - Ministerstvo dopravy zveřejnilo akualizované shrnutí opatření proti šíření nákazy koronaviru, které se týkají dopravy. Platnost řidičských průkazů

V době trvání nouzového stavu se pohlíží na řidičské průkazy jako na platné. Platnost je ale vázaná pouze na dobu trvání nouzového stavu a platí na území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat a průkaz si vyměnit. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy.

Stanice technické kontroly

STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.

Autoškoly

Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. U autoškol neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky.

Program Covid BUS

Je určený pro autobusovou zájezdovou dopravu
Jak vyplnit žádost, podmínky pro získání dotace a více informací na webu Ministerstva dopravy - https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/M...

Podmínky pro autobusové dopravce přijíždějící do ČR

S účinností od půlnoci dne 21.09.2020 mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář
Seznam zemí na webu Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry...
Zákaz jízdy kamionů o víkendech a svátcích nedoznal žádných změn, vše je stejné jako před kovidovou epidemií.


Omezení některých vlakových spojů

České dráhy
ČD od 19. 10. omezily některé dálkové a regionální spoje. Omezení dálkových spojů se týká pouze mimo dopravní špičku v okrajových časech:
Z Prahy do Hradce Králové
Z Prahy do Děčína
Z Prahy do Brna
Z Prahy do Českých Budějovic
Z Kolína do Ústí nad Labem
Z Českých Budějovic do Brna
Z Ostravy do Čadce

Vlaky Pendolino

Od středy 28. října nepojedou v úseku Praha – Ostrava – Bohumín komerční vlaky SC Pendolino, výjimkou bude jeden pár spojů SC 241 / 240 Pendolino Košičan, který pojede v celé trase Praha – Ostrava – Košice a zpět. Vedle již dříve zrušených vlaků IC Opavan (spoje IC 502, 513 a 514 v trase Praha – Opava a zpět) a IC Ostravan (spoje IC 508, 511, 518 a 519 v trase Praha – Bohumín a zpět) nově nepojede také pár vlaků Ostravan Ex 549 (od 28. října) / Ex 548 (od 29. října) mezi Prahou a Návsím.

Cestující mezi metropolí a Ostravskem budou moci i nadále využít osm vlaků Českých drah v každém směru, a to expresy Ostravan mezi Prahou, Ostravou a Žilinou, expresy Silesia a Cracovia mezi Prahou, Ostravou a Varšavou, resp. Krakovem a pár vlaků IC 517 / 516 mezi Prahou a Bohumínem.

Pendolina, která jezdí v kategorii IC mezi Prahou a Karlovými Vary (IC 504 / 505), resp. Františkovými Lázněmi (IC 512 / 515), pojedou v těchto úsecích i po 28. říjnu bez omezení.

Regiojet

Regiojet omezuje některé spoje v mimošpičkových okrajových časech. Omezení se týká linek z Brna do Bohumína a zpět, dále linek z Prahy do Bohumína a Havířova. Celkový přehled omezených linek se dozvíte na webové stránce společnosti Regiojet

Cestování do vybraných zemí:


Slovensko

Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a nejdříve 5. den se nechat otestovat.

Německo

Každý člověk, který cestuje do Německa musí mít u sebe negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. Měmecko zařadilo celou Českou republiku mezi rizikové země. Pokud ho mít nebude, musí nastoupit do karantény a do 72 hodin podstoupit test. Výjimku z karantény mají do 1. října pendleři a také pracovníci mezinárodní dopravy. Hranice uzavřené nejsou, probíhají namátkové kontroly ve vnitrozemí.

Každá spolková země si určuje vlastní karanténní opatření. Proto zde uvádíme odkazy na web na česká zastoupení v Bavorsku a Sasku. V němčině případně angličtině jsou k dispozici informace z Hamburgu. Sasko umožňuje vstup českým občanům bez nutnosti karantény a testu, pokud pobyt ve spolkové zemi nepřekročí 24 hodin.

Rakousko

Osoby přijíždějící do Rakouska z Prahy musí předložit negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin. Ostatní občané ČR tuto povinnost nemají. V případě, že test člověk nemá, musí nastoupit na vlastní náklady do karantény a do 48 hodin požádat o test. Při negativním výsledku karanténa končí.
Osoby, které přijždějí z Prahy na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět z letiště na hranice s ČR absolvují na rakouském území bez zastávky.

Polsko

Pro dopravce v silniční dopravě platí omezení pro vjezd do Polska. Vozidlo s více než 9 sedadly musí být obsazeno pouze z 50 %, aby mohlo projet do Polska, nebo z 30 %, pokud jsou v technickém osvědčení zavedeny místa k stání. V takovém případě se do 30 % počítají jak sedadla, tak místa ke stání.

Švýcarsko

Češi přijíždějící do Švýcarska musí nastoupit od pondělí 14. září povinnou 10 denní karanténu a kontaktovat místní úřady. Výjimku z karantény mají například řidiči mezinárodní nákladní dopravy nebo lidé pracující ve zdravotnictví apod. Cestující musí po překročení hranic neprodleně dojet do místa bydliště či přechodného ubytování a tam strávit následujících 10 dnů. Do dvou dnů musí kontaktovat lokální úřady. V případě autobusových zájezdů cestující hromadně vyplní formuláře, společnost je vybere a zašle na emailovou adresu švýcarského Spolkového úřadu pro zdravotnictví – CH.focalpoint@bag.admin.ch. Případně musí mít cestující kdykoliv k dispozici tento formulář ke kontrole. Formulář je k dispozici ke stažení na konci tohoto článku. Karanténu je nutné dodržet i při negativním testu na koronavrius. Při porušení výše zmíněných podmínek hrozí pokuta ve výši 10 000 švýcarských franků. Nadále je možné tranzitovat přes švýcarská letiště, přejíždět přes zemi z dovolené do ČR nebo tranzitovat autobusy a vlaky. Podmínkou je nezdržet se ve Švýcarsku více než 24 hodin.

(tl)

Foto: lan
spinner