​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - únor 2019

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - únor 2019

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

JARNÍ SVĚTOVÉ ZASEDÁNÍ FIATA BUDE 28. A 29. BŘEZNA 2019 V CURYCHU

Zasedání bude zaměřeno především na sektorovou politiku a nelze je srovnávat se světovým kongresem či regionálními konferencemi. V první den je na programu jednání o situaci v regionech – v Africe a na Středním východě, v Americe, Asii a Pacifiku a v Evropě. Zasednou rovněž pracovní skupiny pro právní záležitosti, bezpečnost, odbornou výchovu a multimodální dopravu.

Dne 29. března budou jednat následující pracovní skupiny: Institut leteckého zboží, Institut celních věcí, Skupina pro mezinárodní věci, Logistická akademie a Skupina pro informační technologie

BRITSKÝ SVAZ SPEDICE BIFA A TVRDÝ BREXIT

Spediční svaz BIFA oznámil svým členům, aby se připravili na to, že Velká Británie opustí Evropskou unii na základě tzv. tvrdého brexitu. Zatím Asociace nákladní dopravy (FTA) varovala, že opuštění EU bez dohody by bylo katastrofické pro dodavatelské řetězce Velké Británie. V návaznosti na hlasování britského parlamentu proti současnému návrhu smlouvy projednaného s EU generální ředitel BIFA Robert Keen naléhá na speditéry ve Velké Británii, aby se připravili na neuspořádaný odchod dne 29. března.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

PALIVOVÁ STRATEGIE V ZÁVĚRU KONGRESU V MUSCATU

Kulatý stůl před závěrem světového kongresu IRU byl zasvěcen nejlepším praktikám při snižování spotřeby paliva a využívání nových zdrojů energie v silniční dopravě. Sektor silniční nákladní dopravy velmi spoléhá na fosilní paliva. Aby mohl být v souladu s budoucími ekologickými standardy a s potenciálním nedostatkem ropy, trucky budou muset být z hlediska využívání paliva efektivnější. Provozovatelé dopravy chtějí porozumět budoucím trendům v energii a příležitostem pro snižování emisí. Kladou si proto otázky: Jak mohou autoparky zlepšit svou palivovou efektivnost? Budou fosilní paliva držet primát v budoucím energetickém mixu? Jaká bude úloha alternativních paliv?

Mezi panelisty byla nezávislá novinářka a moderátorka Jennifer Bakerová, Yeonju Jeong ze sekce kvality ovzduší a mobility OSN, Ajit Kumar z First Vehicles, Philippe Diviné z Renault Group, Benny Smetr z Ninatrans a Peter Kleppan z Lithium Werks. Po úvodních prezentacích debata odstartovala s jednoduchou otázkou: „Jaký bude zdroj paliva v oboru silniční dopravy za 10 až 20 let?“

Ajit Kumar vysvětlil, že pro veřejnou dopravu to musí být vedení měst, jež převezmou iniciativu v definování paliva budoucnosti. „Chcete-li okamžitý přechod k obnovitelnosti ve veřejné dopravě, pak to musí být podpořeno legislativou, protože jinak budou operátoři pouze hledat nejlacinější vozidla.“ A pokračoval: „Musíte dát motivace podnikatelské komunitě, aby utrácela peníze za změny svých autoparků.“

Benny Smets připomněl účastníkům, že silniční doprava je podnikání s nízkou mírou zisku. „Když si provozovatelé silniční dopravy vyberou vozidla na alternativní palivo, jež není životaschopné, jejich celková činnost může být negativně ovlivněna. To je důvod, proč se v oboru mění věci tak pomalu.“ Nabídl zkušenost svého podniku jako příklad „časného osvojitele nové techniky“. Vysvětlil, že to jsou výrobci, kdo jsou inovátory v konstrukci vozidel na obnovitelné palivové zdroje. Ale jako operátor může kalkulovat rizika při nákupu vozidel, která jezdí na alternativní palivo. „Je to na posouzení, do jakého rizika můžete jít.“

„Renault vsadil na elektřinu a nyní se to jako obchodní případ vyplácí,“ řekl Philippe Diviné. „Elektrická vozidla existují více než sto let. Co se nyní změnilo, je vývoj v bateriích, který začal se smartphony. Velmi pozorně sledujeme vývoj v bateriové technice při užívání i jiných zdrojů paliva. Je tu již jeden dopravní sektor, který jezdí pouze na elektřinu, a to sběr odpadu. Naproti tomu dálková doprava nebude prvním segmentem v dopravním sektoru, který bude mít užitek z elektrických vozidel,“ dodal.

Peter Kleppan zdůraznil, že tu je široké nedorozumění kolem elektřiny, jako by měla nulové emise. „Je velmi důležité, že všichni bereme v úvahu, že tomu tak není. Výroba elektřiny rovněž vyžaduje energii. Je potřeba mít jistotu, že tato energie je rovněž z obnovitelných zdrojů,“ řekl.

Yeonju Jeong vysvětlil úlohu OSNv tom, že dává dohromady hráče

v sektorech s vládami k podpoře užívání obnovitelných energetických zdrojů v dopravě. „Při užívání existujících technologií kombinovaných s ultranízkým obsahem síry v naftě nebo s alternativními palivy jsme schopni snížit o 99 % uhlíkaté emise z nafty,“ uvedl.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

MEZINÁRODNÍ DRÁŽNÍ KONGRES – VÍDEŇ – 17. AŽ 19. BŘEZNA 2019

Kongres UIC se stává jedním z největších odborných setkání. Letos bude zaměřen především na budoucnost drážní nákladní infrastruktury. Setkají se na něm vedoucí manažeři drážních podniků a spolupracujících oborů i dodavatelé a zákazníci se zájmem především o přepravu zboží po železnici na dlouhé vzdálenosti. Kongres bude diskutovat o současných i budoucích výzvách, jež stojí před železniční dopravou. Jestliže hledíme na spojení velkých drážních sítí a systémů ve světě pro udržitelnou dopravu zboží po kolejích, kongres bude debatovat, jak existující nejlepší praktiky mohou bodovat pro projekty udržitelné drážní infrastruktury budoucnosti.

Mezinárodní drážní kongres 2019 se bude také zabývat nejlepšími praktikami PPP (partnerství státních

a soukromých institucí), jež podporují železniční dopravu a interoperabilitu na světové úrovni; pojedná

o současných a budoucích výzvách dopravě a o udržitelném rozvoji. Kongres se zaměří na témata: Zlepšování efektivnosti mezinárodní nákladní a osobní železniční dopravy včetně digitálních technologií; Využívání a rozvoj tranzitního potenciálu existujících mezinárodních dopravních koridorů; Harmonizace právní a technické regulace v železniční dopravě, například mezi Evropou a Asií.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

TRH LETECKÉHO CARGA V ROCE 2018

IATA zveřejnila údaje o světovém trhu leteckého carga za rok 2018; ukazují, že poptávka měřená v tunokilometrech stoupla o 3,5 procenta ve srovnání s rokem 2017. Bylo to výrazně méně než mimořádně vysoký růst o 9,7 procenta zaznamenaný za rok 2017. Nákladní kapacita měřená v disponibilních tunokilometrech stoupla v roce 2018 o 5,4 procenta a převýšila růst v poptávce.

Výkon v air cargu v roce 2018 byl uzavřen změkčením v prosincové poptávce. Z roku na rok se prosincová poptávka snižuje o 0,5 procenta. Byla to nejhorší výkonnost od března 2016. Nákladní kapacita však šla nahoru o 3,8 procenta. Byl to desátý měsíc v řadě, kdy kapacita rostla z roku na rok a kdy růst kapacity předčil růst poptávky. Mezinárodní e-obchod v roce 2018 rostl, což byl pro toto období pozitivní faktor. Došlo však ke změkčení ze strany několika klíčových subjektů poptávky. Svůj vliv zde měl cyklus doplňování zásob končící v první polovině roku 2018, během něhož obchod prováděl inventáře, aby pokryl poptávku. Dále pak oslabení světových hospodářských aktivit a také knihy exportních příkazů ve všech hlavních exportních zemích (s výjimkou USA) uzavíraly kontrakty v druhé polovině 2018. A slábla i důvěra zákazníků ve srovnání s její vysokou úrovní na počátku roku.

Nakonec slova generálního ředitele IATA Alexandra de Juniac: „Poptávka po air cargu slábla ke konci roku 2018 v důsledku slábnutí světového obchodu, poklesu zákaznické důvěry a geopolitického protivětru. Přesto poptávka stoupla o 3,5 procenta vůči roku 2017. Jsme opatrně optimističtí a věříme, že poptávka v roce 2019 vzroste o 3,7 procenta. Ale při vytrvalosti obchodních tlaků a ochranářských akcí od některých vlád jsou tu značná rizika poklesu. Rozhodující je zachovat otevřené hranice pro lidi a pro obchod.“

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

PIRÁTSTVÍ V GUINEJSKÉM ZÁLIVU

Během posledních 12 měsíců bylo v této oblasti cílem kolem 40 lodí. Zcela nedávno bylo šest námořníků uneseno z lodi MSC Mandy, která byla na cestě z Lagosu v Nigérii. Pirátství v Guinejském zálivu je nepřijatelným břemenem pro námořníky a námořní podniky. BIMCO žádá jménem svých členů námořní mocnosti, aby zde zvýšily svou přítomnost a rozšířily spolupráci s místními státy k omezení pirátství. „Hledíme na EU, Čínu a USA, aby spojily své síly a nasadily námořní kapacity do Guinejského zálivu, aby se skončilo s touto trvalou hrozbou pro námořníky,“ řekl Jakob Larsen, šéf námořní bezpečnosti v BIMCO. „BIMCO zůstává velmi vděčná regionálnímu námořnictvu, které neúnavně a s velkými oběťmi pracuje na bezpečnosti jejich moří,“ řekl Jakob Larsen. „I když si toto úsilí zaslouží největší respekt, pirátství v zálivu může stále fungovat převážně bez kontroly na otevřených mořích, mimo teritoriální vody a příležitostně dochází i k útokům v nich. Jedním z důvodů jsou další bezpečnostní výzvy v regionu, jako např. hrozby pozemního terorismu, které vyvolávají velkou potřebu zdrojů na prosazování práva. Situace má negativní dopady na hospodářský potenciál moří v zemích regionu,“ dodal.

Jiří Kladiva

Foto: OBB

spinner