​Velká Británie chce zastavit stávající franšízy na železnici a převést rizika na stát

​Velká Británie chce zastavit stávající franšízy na železnici a převést rizika na stát

26.3. - „V těchto nejistých časech hraje železnice zásadní roli při udržování možnosti klíčových pracovníků cestovat a v životně důležitém zásobování. Mým absolutním zájmem je zajistit, aby jisté služby fungovaly nadále a cesty, které jsou zásadní pro překonání této krize, měly své místo i nadále, takže abychom zajistili, že naše železnice zůstanou otevřené, nabízíme vlakovým operátorům ve franšízách přejít dočasně na Dohody o mimořádných opatřeních (Emergency Measures Agreements),“ řekl tento týden britský ministr dopravy Grant Shapps.

Tyto dohody pozastaví běžné finanční mechanismy franšízových dohod a převedou veškerá příjmová a nákladová rizika na vládu. Provozovatelé tak budou moci i nadále provozovat každodenní služby za malý, předem určený správní poplatek. U společností, které tyto nové dohody uzavřou, budou dočasně pozastaveny finanční mechanismy stávajících franšízových dohod. Počáteční období bude šest měsíců s tím, že firmy budou mít možnost tuto dohodu prodloužit, nebo naopak dříve zrušit.

Tato nabídka podle britského ministra dopravy poskytne železničním operátorům i vládě větší flexibilitu a dá jistotu, že železnice bude moci i nadále rychle reagovat na měnící se okolnosti a bude hrát svou roli při plnění národního zájmu. Zajistí, že životně důležité služby budou nadále fungovat pro pracovníky, kteří jsou klíčoví pro chod společnosti, a že Velká Británie bude schopna rychle obnovit normální služby, jakmile se situace vyvolaná epidemií koronaviru zlepší.

Z dlouhodobého hlediska budou tyto dohody podle Granta Shappse také minimalizovat narušení odvětví železniční dopravy. Železnice již zaznamenaly až 70procentní pokles počtu cestujících, přičemž příjmy z jízdného se snižují, protože lidé stále více pracují z domova a adaptují se na sociální distanci; celkový prodej jízdenek se od stejného data v roce 2019 snížil o dvě třetiny. Pozastavení obvyklých finančních mechanismů podle Granta Schappse nejen zaručí, že služby budou moci být zachovány i v tomto obtížném období, ale také poskytne jistotu zaměstnancům železnic, z nichž mnozí tvrdě pracují každý den v obtížných podmínkách, aby zajistili, že dráhy budou v provozu.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner