UNIFE: Železniční průmysl zvládá pandemii dobře

UNIFE: Železniční průmysl zvládá pandemii dobře

Globální trh s železniční technologií přežil pandemii COVID-19 relativně nezraněný. I přes propad 8 procent v roce 2020 se očekává, že trh v příštích pěti letech poroste s 2,3 procenta ročně. Konstatuje to Studie světového železničního trhu: Předpověď na období 2020–2025. Tu na počátku října zveřejnila Asociace evropského železničního průmyslu (UNIFE).

„Trh železniční dopravy byl samozřejmě zasažen pandemií. Ta dočasně přerušila silný růst, který celý sektor globálně zažíval,“ uvedl při představení studie Henri Poupart-Lafarge, předseda UNIFE a zároveň předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom. „Po náročném roce 2020 jsme však přesvědčeni, že různé stimulační plány spolu s rostoucí poptávkou po řešeních udržitelné mobility povedou k solidnímu oživení trhu, což se promítne do celkového 2,3% ročního tempa růstu mezi obdobími2017 - 19 a 2023 - 2025,“ dodal.

Přitažlivost železniční dopravy

Na konci roku 2019 bylo v železničním průmyslu dosaženo rekordního objemu trhu 177 miliard EUR, což dokazuje rostoucí přitažlivost železniční dopravy ve všech jejích formách. Ta sahá od městského metra po komerční nákladní dopravu. Od roku 2017 tento sektor rostl o 3,6 procenta ročně.

Nejsilnějším tahounem růstu byl segment kolejových vozidel (nárůst o 6,8 procenta), následovaný systémy řízení železniční dopravy (nárůst o 4,1 procenta) a trh s infrastrukturou (nárůst o 2,3 procenta). Pro srovnání, růst na trhu služeb byl poměrně mírný, na 0,9 procenta. Očekává se, že celkový objem trhu do roku 2025 dosáhne 204 miliard EUR.

Na světě přibylo za dva roky přes 23 tisíc kilometrů tratí

Stabilní růst zaznamenala také takzvaná „instalovaná základna“ (to znamená počet provozovaných vozidel a stávající síť tras). Od zveřejnění poslední studie v roce 2018 se globální železniční síť rozšířila o 23 300 kilometrů a počet vozidel se zvýšil o 20 000.

Při pohledu na globální distribuci růstu je zřejmé, že k pozitivnímu vývoji celého trhu nejvíce přispěly asijsko-pacifický region a západní Evropa s 5,3%, a 3,8%. Ve srovnání s poslední studií naopak vykázal mírný pokles pouze železniční průmysl v Africe a na Středním východě (-1,2 procenta), zatímco všechny ostatní trhy rostly.

Globální vývoj podporuje rozvoj železnic

Je pravděpodobné, že globální vývoj bude v budoucnosti nadále podporovat růst trhu železniční dopravy. „Megatrendy, jako je urbanizace, růst světové populace a rostoucí povědomí o životním prostředí povedou k vyššímu počtu cestujících, zatímco digitalizace a automatizace zatraktivní železniční sektor,“ citoval server RailTech.com Andrease Schwillinga z Dopravního centra Rolanda Bergera v Mnichově.

Andreas Schwilling dodal, že politické programy zaměřené na životní prostředí, jako jsou Evropská zelená dohoda, plánovaný silnější přesun dopravy na železnice a nevyhnutelné rozšiřování veřejné dopravy ve velkých městech by rovněž měly zaručit pozitivní rozvoj železnice. K dosažení tohoto pokroku však bude třeba zajistit a udržovat její veřejné financování.

Hlavní nebezpečí: překážky mezinárodnímu obchodu

Méně pozitivní je však podle studie hlavně to, že mezinárodní obchodní omezení, jako je umělé zmenšování dostupnosti asijských trhů, se stávají vážnou překážkou růstu železničního sektoru. Výsledkem například je, že podíl světového trhu s železniční technologií, který je přístupný evropským společnostem, se od studie z roku 2018 mírně snížil ze 63 procent na 62 procent. Objem trhu ve výši 67,1 miliard EUR zůstává pro evropské společnosti nedosažitelný, což by mohl současný hospodářský pokles ještě zhoršit.

„Trh by měl být stejně otevřený všem železničním dodavatelům, ať už domácím nebo zahraničním,“ uvedl u příležitosti vydání nové studie Philippe Citroën, generální ředitel UNIFE. „Rovné podmínky jsou zásadní pro efektivní železniční systémy. Proto vyzýváme instituce, aby zajistily spravedlivou hospodářskou soutěž, která je klíčovým prostředkem, jak zabránit dalšímu poklesu dostupnosti trhu.“

Tomáš Lébr

Foto: Alstom

spinner