Tři nové lokomotivy Vectron pro EP Cargo Invest

Tři nové lokomotivy Vectron pro EP Cargo Invest

Dopravce EP Cargo Invest zakoupil tři nové lokomotivy Vectron MS. Smlouva, kterou uzavřel se společností Siemens Mobility v polovině listopadu, zahrnuje také opci na dalších sedm kusů.

„Máme radost, že je zákazník spokojen s dosavadním provozem lokomotiv Vectron a díky tomu se rozhodl pro koupi dalších tří lokomotiv,“ řekl Roman Kokšal, výkonný ředitel Siemens Mobility Česká republika, a dodal: „Díky průběžné výrobě lokomotiv můžeme jejich dodání uskutečnit už na jaře příštího roku.“

Lokomotivy Vectron MS pro EP Cargo Invest jsou schválené pro provoz v České republice, ve všech sousedních zemích, dále pak v Maďarsku a v Rumunsku. EP Cargo Invest plánuje nasadit nové lokomotivy na projekty skupiny v Polsku. Po konci projektu najdou využití na přepravách v rámci regionu střední Evropy.

EP Cargo Invest má ve svém portfoliu již dvě multisystémové lokomotivy Siemens Vectron, které provozuje sesterská společnost LokoTrain. Hlavním předmětem činnosti firmy LokoTrain je krátkodobý a střednědobý pronájem lokomotiv, včetně jejich obsazení odborně způsobilým personálem (strojvedoucími) a lokomotivy Vectron pravidelně nasazuje na trasách mezi Českou republikou a Slovenskem a v Polsku. Nicméně tyto vectrony byly k vidění i na železničních tratích v Německu a v Rakousku.

„Pořízení dalších vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron dává skupině možnost naplnit své ambice v oblasti nákladní přepravy v regionu naší působnosti. Specifikem regionu je přítomnost tří napěťových systémů na relativně malém území, proto oceňujeme zejména variabilitu těchto strojů. Lokomotivy najdou velmi široké využití v projektech skupiny a umožní další rozvoj přepravního businessu sesterské společnosti EP Cargo, která je licencovaným přepravcem v České republice a v Polsku,“ uvedl předseda představenstva společnosti EP Cargo Invest Tomáš Novotný. Lokomotivy bude provozovat společnost LokoTrain, která s nimi má již zkušenosti.

Lokomotivy Vectron dodává Siemens Mobility do celé Evropy. V současnosti se jedná o téměř 750 závazně objednaných lokomotiv u 40 zákazníků.

(mna)

Foto: EP Cargo

spinner