DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

​Systém správy mobilních aplikací od UniControls využívá pět dopravců nejen v ČR

​Systém správy mobilních aplikací od UniControls využívá pět dopravců nejen v ČR

18.5. - Společnost UniControls vyvinula a dále zdokonaluje systém managementu mobilních aplikací MOMA, který dnes obsluhuje více než dva tisíce vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku, pro které přenáší data z široké škály aplikací.

MOMA zabezpečuje například aktualizaci jízdních řádů pro automatické vedení vlaku, sběr dat měření spotřeby elektrické energie na vozidlech, distribuci elektronické vlakové dokumentace, nahrávání dat pro informování cestujících ve vizuální i akustické podobě, on-line přenos rezervačních dat, predikce zpoždění vlaků a informací o nástupištích nebo distribuci multimediálních prezentací dopravců a regionů.

„Data ze systému MOMA jsou předávána mj. dispečinkům dopravců a dispečinkům integrovaných dopravních systémů. Mají tak k dispozici přehled o poloze vlaků s mnohem vyšší přesností, než jak jsou ji schopny zajistit systémy správce infrastruktury,“ říká Tomáš Tichý, vedoucí projektů technického rozvoje UniControls, a doplňuje: „Aby železnice obstála v konkurenci ostatních

druhů dopravy, musí nabídnout nové služby všem subjektům železničního systému – dopravcům, správcům infrastruktury, a především cestujícím. Tyto služby vesměs vyžadují výměnu značného množství informací mezi subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemními systémy. Vybavení vozidel vysokokapacitní komunikační infrastrukturou je tedy podmínkou jejich realizace.“

V dnešním světě si už mnozí z nás nedokáží představit život bez mobilních aplikací ve svých smartphonech. Stále více aktivit se přesouvá do online prostředí a začínáme si zvykat na to, že připojení nejsme pouze my, ale díky fenoménu internetu věcí (IoT) i věci kolem nás. Jednou z oblastí, kde mobilní připojení přináší největší příležitosti k inovacím, jsou dopravní telematické aplikace a nejinak je tomu i v oblasti drážní dopravy. Embedded systémy železničních vozidel byly historicky roztříštěny a pokud vůbec umožňovaly vzdálenou správu, jednalo se o proprietární nástroje, které využívaly obvykle komunikační kanály specifické pro danou aplikaci. To vedlo k enormnímu nárůstu nákladů provozovatelů vozidel na budování a provoz komunikační infrastruktury, údržbu IT systémů, licencí a telekomunikačních služeb.

Systém MOMA (management mobilních aplikací) - vyvíjený společností UniControls, řeší výše uvedené problémy sjednocením komunikačních toků mezi vozidlovými aplikacemi a pozemní IT infrastrukturou do jednotné integrační platformy. Zahrnuje jak pozemní IT infrastrukturu, kde využívá standardních IT prostředků jako je SOA (Service Oriented Architecture) a virtualizaci pro minimalizaci nákladů, tak i mobilní komunikační bránu, která splňuje přísné podmínky pro elektrickou, mechanickou i klimatickou odolnost zařízení montovaných na vozidlo. MOMA zajistí volbu bezdrátové sítě, ať už se jedná o sítě GSM 2. generace nabízející nejlepší pokrytí, spolehlivé drážní sítě GSM-R, rychlé datové sítě 3G a LTE nebo lokální pokrytí Wi-Fi sítí.

Systém MOMA řeší i otázku kybernetické bezpečnosti, takže k přenosům lze využít veřejných sítí bez budování vlastní fyzické nebo virtuální infrastruktury. Autoři aplikací pak nemusí řešit typické problémy spojené s pohybem vozidel, jako jsou výpadky spojení, navazování přenosů, změny IP adres, identifikace vozidel apod. Naopak mohou využít MOMA služeb, které nenabízí jen spolehlivé a bezpečné doručení datového obsahu z vozidla a na vozidlo, ale také notifikace při přihlášení vozidla a změny jeho stavu, synchronizaci dat s minimalizací datového objemu, sledování polohy vozidel a provozní informace jako jsou EVN (dříve UIC číslo) nebo adresace dle čísla vlaku.

Otevřené rozhraní systému MOMA umožňuje dosazování dalších aplikací na vozidla bez nutnosti zřizování nových komunikačních kanálů a souvisejících nákladů na jejich provoz a údržbu. Zároveň je možná modernizace na nové generace bezdrátových sítí, a to zcela transparentně pro cílové aplikace bez nutnosti jejich nákladného upgradu.

(tj)

spinner