​Strategická spolupráce je pro železniční průmysl nezbytná

​Strategická spolupráce je pro železniční průmysl nezbytná

Zástupci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovaci a Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI) podepsali minulý týden během železniční konference v Pardubicích Memorandum o rozvoji železničního průmyslu ČR. Podle poslance Martina Kolovratníka memorandum cílí na posílení konkurenceschopnosti železničního průmyslu v evropské a globální ekonomice.
„Zjednodušeně usilujeme o to, abychom přesunuli nákladní dopravu ze silnic na železnici, podpořili digitalizaci a zároveň i šetrnější formy mobility. Konkrétním výsledkem memoranda bude vytvoření Akčního plánu pro budoucnost železničního průmyslu v ČR, který bude zpracován a prezentován do 30. září letošního roku,“ řekl.
Jedná se o zásadní dokument s ohledem na to, že železniční průmysl patří k pilířům české ekonomiky a podílí se na celkovém ročním HDP státu přibližně částkou 52 miliard Kč.
V rámci zahájení strategické spolupráce české vlády s představiteli železničního průmyslu proběhlo už na konci března kolokvium o aktuálních trendech v oblasti digitalizace, implementace ERTMS, udržitelné mobility a výsledků výzkumu a vývoje.
Poslanec Martin Kolovratník na kolokviu připomněl, že železniční průmysl přispívá do státního rozpočtu ročně částkou přes 24 miliard Kč, vládní podporu si tedy určitě zaslouží. Podle jeho slov je cílem vlády zajistit do rozvoje všech druhů dopravy včetně rozvoje dopravní infrastruktury částku kolem 90 miliard Kč ročně. „Mezi vládní priority patří zejména urychlení přípravy a výstavby vysokorychlostních tratí, pilotní projekty míří mílovými kroky k realizaci,“ uvedl.
Kolokvia se zúčastnili zástupci asociace ACRI, která sdružuje podniky českého železničního průmyslu a současně je národním členem Evropské asociace železničního průmyslu (UNIFE).
Zdeněk Chrdle: je třeba řešit napojení lokálek
Generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle se ve svém vystoupení zaměřil na zajištění bezpečnosti železniční dopravy, zejména na využívání nejmodernějších technologií. „Železnice postupně směřuje k automatizovanému provozu, příští rok chceme začít zkoušet zařízení, které umožní jízdu vlaku bez strojvedoucího,“ řekl. Připomněl také, že AŽD Praha využívá svou trať na severu Čech mezi Obrnicemi a Čížkovicemi jako zkušební polygon, který je vybaven nejmodernější technologií. Naposledy například přibyl systém, který hlídá celistvost kolejí. Zdeněk Chrdle dále informoval o postupu implementace systému ERTMS/ETCS na české železnici a zdůraznil, že již nyní je třeba řešit napojení lokálek na hlavní tratě vybavené evropským zabezpečovačem. V českém pojetí prý může podle jeho slov zajistit oddělení těchto tratí například odvratná výhybka.
Tomáš Ignačák: železniční průmysl poroste
Podle zástupce společnosti Škoda Transportation Tomáše Ignačáka poroste světový železniční průmysl příštích pěti letech průměrně o 2,3 procenta, výzvami budou hlavně tlak na úsporu nákladů, na alternativní pohony či na inteligentní dopravní systémy. „Nejdůležitější jsou investice do inovací, abychom mohli držet krok. Nutně potřebujeme domácí reference. Pokud je nemáme, máme jen omezenou šanci uspět ve světě,“ zdůraznil.
Tomáš Čoček: úroveň
služeb poroste
Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček uvedl, že českou železnici čekají jak investice do infrastruktury, tak masivní obměna vozového parku. Stát jako největší objednavatel musí předem definovat, kolik je ochoten zaplatit a jaké služby za to požaduje. „Po prvních uzavřených soutěžích na dopravce je jasné, že úroveň služeb pro cestující poroste. Budeme velmi rádi, pokud se na výrobě nových vozidel bude maximálně podílet domácí průmysl, chceme poskytnout prostor domácím firmám,“ zdůraznil Tomáš Čoček.
Bez inovací se výroba
neobejde
Jednou z velkých výzev nejen pro železniční průmysl je zavádění inovací do výroby. Tajemník náměstka ministra průmyslu a obchodu Vít Šumpela informoval o inovační strategii do roku 2030, The Country for The Future, díky které by se Česká republika měla posunout mezi inovační lídry. Jednou ze společností, která ve velké míře využívá inovací, je Správa železniční dopravní cesty. Její generální ředitel Jiří Svoboda na kolokviu zdůraznil, že SŽDC požaduje především jasný scénář zavádění systému ERTMS/ETCS na české železnici.
Zavádění systému se projeví na obměně vozidel
Podle zástupce ředitele odboru kolejových vozidel Českých drah Jana Plomera se zavádění evropského zabezpečovacího systému projeví také na obměně kolejových vozidel. „Na věkovém složení současného vozového parku ČD se velmi negativně projevuje nedostatečná obměna vozového parku v 90. letech minulého a na začátku tohoto století,“ uvedl. České dráhy mají zájem na inovativních řešeních bezemisních vozidel s udržitelným provozem. (mna)

Foto: ŽKP

spinner