Stát získá větší přehled o práci strojvedoucích, zákon podepsal prezident

Stát získá větší přehled o práci strojvedoucích, zákon podepsal prezident

16.11. - Stát získá přehled o dodržování pracovní doby a doby odpočinku strojvedoucích na dráze. Mělo by to přispět k větší bezpečnosti na dráze. Umožní mu to novela drážního zákona, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Jde o jeden z posledních zákonů, který schválila Sněmovna těsně před volbami. Dopravci na celostátních i místních dráhách budou mít povinnost oznamovat provozovateli dráhy údaje o tom, že strojvedoucí zahájil jízdu, i to, že ji ukončil. Budou muset oznámit mimo jiné číslo licence strojvůdce i evropské číslo drážního vozidla. 

Provozovatel tyto údaje pak poskytne Drážnímu úřadu. To má umožnit účinnější kontrolu dodržování pravidel upravujících délku směny a dobu řízení drážního vozidla v mezinárodní dopravě. Ministerstvo dopravy podle náměstka Jakuba Kopřivy nemá nyní nástroj, jak zjistit, zda strojvedoucí dodržují pracovní dobu a odpočinek nebo zda konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

"Jedním z našich cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronického monitoringu licence strojvůdců, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla,“ uvedl již dříve ministr dopravy Karel Havlíček.

Tato nová povinnost má také pomoci získat údaje, které mají sloužit k posouzení toho, zda má vláda upravit zvláštním nařízením regulaci doby řízení drážního vozidla. Dosavadní obecná právní úprava v nařízení z roku 2006 umožňuje podle ministerstva strojvedoucím řídit drážní vozidla po dobu delší, než jim tato úprava dovoluje.

Podepsaný zákon zavádí předpisy takzvaného technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. Tento balíček vyjednaný v letech 2013 až 2016 má za cíl v obecné rovině revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy. Novela v souladu s evropskou směrnicí také mění pravidla pro povolování a prodej železničních vozidel. Nově jim bude úřad místo průkazu způsobilosti vydávat povolení pro uvedení na trh. Pokud bude chtít žadatel s tímto železničních vozidlem jezdit pouze po území ČR, obrátí se na tuzemský drážní úřad. Pokud ho bude chtít využívat i na území jiných členských států, bude muset získat povolení od Agentury EU pro železnice.

Zákon přináší například zásady pro vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo dopravce na dráze, stanoví i pravidla údržby drážních vozidel osobou splňující stanovené požadavky a stanoví se i požadavek na školení zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce. Upravuje také provozování historických železničních vozidel. Bude to takové vozidlo, jehož výroba skončila před víc než 40 lety. Stanoví, že historické železniční vozidlo bude smět být provozováno výlučně k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.

(čtk)

Foto: České dráhy

spinner