Správa železnic loni vykázala ztrátu 483 milionů korun, meziročně ji snížila

Správa železnic loni vykázala ztrátu 483 milionů korun, meziročně ji snížila

23.5. - Správa železnic (SŽ) za loňský rok vykázala ztrátu 483 milionů korun, meziročně ji snížila o 4,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy Správy železnic. Loňské investice byly 39 miliard korun, tedy o tři miliardy menší než v roce 2022. Rozpočet SŽ v loňském roce činil 64 miliard korun. Výdaje za spotřebu materiálu a energie vzrostly o 80 procent na 14,4 miliardy korun.

Tržby SŽ loni činily téměř 3,6 miliardy korun, z toho více než 96 procent tvořily tržby za použití železnice a téměř čtyři zbylá procenta tržby za přidělenou kapacitu na železnici. Správce české železnice loni čerpal více než 25 miliard korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Fond SŽ poskytl 20 miliard korun na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah, dalších téměř pět miliard na provozování dráhy. Zbytek tvoří dotace na studie a drobné neinvestiční výdaje.

Téměř 61 procent rozpočtu SŽ investovala do modernizace několika traťových úseků, modernizace stanic, rekonstrukcí 65 nádražních budov, instalace jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS nebo projektování 300 kilometrů vysokorychlostních tratí.

SŽ loni dokončila další část rekonstrukce Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží a rekonstrukci nádražních budov v Písku nebo Karviné. Zahájila modernizaci tratě z Prahy do Kladna s novou odbočkou na pražské letiště. Modernizovala úsek trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Rekonstrukcí prošel například úsek z Velimi do Poříčan. Loni SŽ také připravila úseky mezi Soběslaví a Doubím a mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi na rychlost 200 kilometrů v hodině. Kvůli zvyšování rychlosti SŽ loni zrušila 61 železničních přejezdů. ETCS byl loni instalován například na trati z Přerova do České Třebové.

V letošním roce SŽ podle výroční zprávy předpokládá postupnou stabilizaci cen vstupů a s tím i vyrovnanou bilanci příjmů a výdajů na konci roku. "Správa železnic klade stále větší důraz na efektivní vynakládání finančních prostředků a snižování provozně-energetické náročnosti provozu," uvedla SŽ ve výroční zprávě. Snahou SŽ také podle zprávy bude nezvyšovat nároky na státní rozpočet.

SŽ na konci loňského roku zaměstnávala 16.893 lidí, méně než loni. Z toho téměř 72 procent byli muži a více než 28 procent tvořily ženy. Na osobní náklady zaměstnanců loni podnik vynaložil 14,4 miliardy korun.

Správa železnic plní funkci vlastníka a provozovatele železniční sítě a regionálních drah ve vlastnictví státu. Stará se o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici a má na starosti rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty. Působí také jako investor výstavby tratí. V loňském roce firma oslavila 20 let existence.

(čtk)

Foto: Správa železnic - pracoviště Plzeň

spinner