​Rok 2021 má být Evropským rokem železnice

​Rok 2021 má být Evropským rokem železnice

Evropská komise navrhla vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnice, aby podpořila realizaci cílů Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) i v oblasti dopravy. V příštím roce se uskuteční řada akcí, kampaní a iniciativ, které představí železnici jako trvale udržitelný, inovativní a bezpečný druh dopravy. EK a její partneři budou připomínat přínos železnice pro obyvatele, pro ekonomiku i pro ochranu klimatu, zaměří se také na dosud nerealizované úkoly, jako je vytvoření reálného Jednotného evropského železničního prostoru bez hranic.

Evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean při prezentaci návrhu EK 4. března uvedla: „Železniční doprava je bez jakýchkoli pochyb přínosem v mnoha oblastech – trvalé udržitelnosti, bezpečnosti i rychlosti, pokud je organizována podle moderních principů 21. století. Je tu však ještě mnohem důležitější aspekt, totiž to, že železnice spojuje státy EU nejen ve fyzickém smyslu. Vytvoření koherentní a funkční celoevropské sítě je otázkou politických vyjednávání a dohod. Evropský rok železnice není nahodilou iniciativou. Přichází v nejpříhodnější době, kdy EU potřebuje tento společný rámec.“

Železnice spojuje lidi, regiony i firmy

Jako jeden z nejekologičtějších a nejbezpečnějších druhů dopravy hraje železnice významnou úlohu při zajišťování budoucnosti evropské mobility. Železnice není jen ekologicky příznivý a energeticky efektivní systém – je to jediný druh dopravy, který od roku 1990 dokázal soustavně snižovat objem emisí CO2 při současném nárůstu objemu přepravy. Železnice spojuje lidi, regiony i firmy po celé EU. Je navíc důkazem evropské technologické vyspělosti a nedílnou součástí evropského kulturního, technického a ekonomického dědictví.

Evropský rok železnice 2021 pomůže dále zrychlit tempo modernizace, která je naprosto nezbytná pro to, aby se železnice dokázala stát podle EK oblíbenou alternativou k mnohem méně ekologicky přívětivým konkurenčním druhům dopravy.

Rok 2021 bude prvním rokem, kdy pravidla odsouhlasená na půdě EU v rámci 4. železničního balíčku budou implementována do národních legislativ. Příští rok se pak ponese v duchu oslav řady řadu významných výročí souvisejících s železnicí: 20 let od 1. železničního balíčku, 175 let od zahájení železničního provozu mezi dvěma evropskými metropolemi (Paříž – Brusel), 40 let od zahájení provozu vysokorychlostních vlaků TGV a 30 let provozu ICE.

Zásadní proměna trhu nákladní dopravy

V prosinci loňského roku vyhlásila Evropská komise cíle Zelené dohody pro Evropu (dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050). Doprava je v EU odpovědná za produkci čtvrtiny emisí skleníkových plynů, takže sektor musí hrát klíčovou roli při realizaci ekologické politiky. Doprava musí v příštích třiceti letech snížit objem škodlivých emisí o 90 procent.

Evropská komise nyní pracuje na strategii pro trvale udržitelnou a chytrou mobilitu, která přinese omezení emisí u všech druhů dopravy. Prioritou je zásadní proměna trhu nákladní dopravy, kdy 75 procent dnešního objemu evropské pozemní nákladní dopravy zajišťované po silnici má převzít železnice a vnitrozemská vodní doprava.

Železnice využívá ve stále větší míře elektrifikaci, díky níž produkuje výrazně méně emisí CO2 než konkurenční silniční a letecká nákladní doprava. Další modernizace umožní plné využití potenciálu systému železniční dopravy, aby byla přitažlivější pro cestující i podnikatele, tedy aby se stala přirozenou první volbou pro každodenní využití i pro dálkovou přepravu. Rostoucí popularitu dokládá mimo jiné i mezinárodní umělecký festival Europalia, který svůj nadcházející ročník 2021 věnuje právě tematice železnice.

(red)

Foto: Evropská komise

spinner