Opravená výpravní budova v Přešticích už slouží veřejnosti

Opravená výpravní budova v Přešticích už slouží veřejnosti

18.10. - Správa železnic opravila další výpravní budovu v Plzeňském kraji, včera slavnostně předala veřejnosti dokončenou stavbu ve stanici Přeštice v okrese Plzeň-jih. Práce začaly loni v červenci, jejich zhotovitelem byla společnost Antony Company. Celkové náklady akce dosahují téměř 21 milionů korun. Cestující ocení nejen novou fasádu, ale také bezbariérový přístup do budovy a na toalety. Renovací prošla rovněž čekárna a prostor pod peronním přístřeškem, které jsou vybaveny moderním mobiliářem.

Výpravní budova stanice Přeštice leží v západní části města. Postavena byla v roce 1876 a od té doby na ní nebyly provedeny výraznější opravy. Stavební práce začaly v červenci loňského roku, týkaly se jak vnitřních prostor budovy, tak jejího bezprostředního okolí.

Stavbaři provedli výměnu střešní krytiny včetně opravy tesařských a klempířských prvků. Dále došlo ke kompletní výměně oken a dveří a opravě fasády. Renovací prošly nejen vnitřní prostory pro zaměstnance Správy železnic, ale i čekárna a WC pro cestující, které jsou nyní bezbariérově přístupné. Čekárna a prostor nástupiště pod přístřeškem byly osazeny novými lavičkami, odpadkovými koši, stojanem na kola a orientačním systémem.

Kompletní obnovou prošel rozvod elektroinstalace, současně došlo k výměně rozvaděčů, hromosvodu a rozvodů kanalizace a vody. Okolo výpravní budovy, pod peronním přístřeškem a na vstupu na nástupiště byla provedena oprava zpevněných ploch. 

(pav)

Foto: Správa železnic

spinner