​Na Rail Business Days se setkají firmy a odborníci v oboru kolejové dopravy

​Na Rail Business Days se setkají firmy a odborníci v oboru kolejové dopravy

8.9. - Rail Business Days, které jsou prezentací firem a institucí v oboru kolejové dopravy s mezinárodním přesahem, se uskuteční 18. do 19. listopadu 2020 v Kongresovém Centru Praha. Svým konceptem se jedná o výjimečnou a moderní akci. Nabízí příležitost pro setkání výrobců vozů a komponentů pro kolejovou dopravu, provozovatelů, vývojových a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí, odborníků a médií.

Celý koncept, v ČR prozatím ne příliš rozšířený, vychází z podnětů firem a institucí a obtížných podmínek letošního roku. Také v oboru kolejové dopravy vnímá organizátor útlum obchodních aktivit a komunikace, což ve velké míře ovlivnilo právě nesetkávání se na veletrzích a výstavách, které byly s ohledem na situaci rušeny či přesouvány.

Prezentační B2B zóna zajistí vystavovatelům i návštěvníkům místo pro obchodní jednání, posílení obchodních vztahů a prezentaci firem i produktů.

Konferenční část Rail Business Days je moderní moderovaný koncept, jehož podstatnou součástí je živá diskuse účastníků. Konferenční část bude živě přenášena na vlastní platformě Rail Business Days, což umožní široké odborné veřejnosti vzdálené připojení do diskusí a sdílení informací, které mohou být pro účastníky užitečné. Vstup do živého přenosu bude možný pouze na základě registrace a speciální on-line vstupenky.

V neposlední řadě akce nabídne také neformální setkání s obchodními partnery na večerním rautu s programem.

“Těší nás velký zájem z řad firem v kolejové dopravě, institucí i odborných škol. Jsme rádi za záštitu ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, Ministerstva dopravy a průmyslu a Svazu průmyslu a dopravy.” vyjádřila se ředitelka Rail Business Days Monika Svobodová.

(lan)

Foto: Rail Business Days

spinner