DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

Josef Gulyás (CZ LOKO, a. s.) : „Daří se nám hledat prostor na trhu. Páteřní zakázky máme na pět let dopředu“¨

Josef Gulyás (CZ LOKO, a. s.) : „Daří se nám hledat prostor na trhu. Páteřní zakázky máme na pět let dopředu“¨

Společnost CZ LOKO patří mezi největší české výrobce kolejových vozidel, kteří jsou navíc schopni se svou produkcí prorazit i na zahraničních trzích. Během poslední doby se na trhu objevilo hned několik nových či modernizovaných vozidel z produkce této společnosti. Pro koho jsou určena a jaký je o ně zájem – to už jsou otázky pro generálního ředitele CZ LOKO Josefa Gulyáse.

„Český železniční průmysl v posledních letech roste. Jak se daří CZ LOKO?“

„Obchodně velmi dobře. Páteřní zakázky máme v této chvíli potvrzené zhruba na pět let dopředu a na tom už lze stavět. Stále roste podíl exportu, který už zajišťuje přes polovinu tržeb, a také roste objem nové výroby a modernizací na úkor oprav lokomotiv se stářím nad 30 let. Opravy takových vozidel se stávají neefektivními a neperspektivními, ani ne tak pro nás jako pro finální klienty a provozovatele. Původní lokomotivy prostě stárnou a jejich údržba se zásadně prodražuje. Dalším segmentem, který posilujeme, jsou služby a servis, především ve vazbě na novou, provozně úspornou produkci našich lokomotiv.“

„Jaké zakázky momentálně realizujete?“

„V této době rosteme hlavně v zemích, jako je Finsko, Itálie, Turecko, Estonsko a Lotyšsko, kde je zájem o naši produkci z nově vyvinutého portfolia, s níž jsme se trefili do trhu posunovacích univerzálních vozidel. To nejmenší, Effishunter 300, uspělo i v tendru Českých drah, pro které jich vyrobíme dvanáct. Máme podepsanou smlouvu na pět Effishunterů 1000, což je naše vlajkové vozidlo, do Itálie a začíná opakovaná výroba Effishunterů 500 a 700 primárně pro český a slovenský trh, ale také například do Itálie a Maďarska.“

„Na Czech Rail Days jste letos představili elektrickou lokomotivu Effi Liner 3000 v barvách českého dopravce. Jaký je o ni zájem?“

„Jde o dvousystémovou elektrickou lokomotivu s dobrým poměrem ceny a výkonu, kde garantujeme také náklady na provoz a údržbu v ,českém‘ standardu. Byl to docela odvážný počin, ale v rámci přepojování napájecích soustav se ukazuje, že jsme se v prognózách opět nemýlili. Po takových lokomotivách je poptávka, což koneckonců potvrdil i eminentní zájem o lokomotivy této řady. Pomohly mu i velmi dobré výsledky komerčního provozu, které potvrdily, že lokomotiva naprosto plní potřeby normativních vlaků. Tedy provozně zvládne to, co výrazně dražší lokomotivy renomovaných značek. Proto na přelom roku chystáme zahájení sériové výroby těchto EffiLinerů v naší přerovské provozovně. Zatím v rytmu jedna za dva měsíce a trh ukáže, zda ho změníme. Lokomotiva je zatím homologována pro provoz v Česku a začínáme ji schvalovat na Slovensku, v Maďarsku a pak bude následovat Polsko.“

„Co si slibujete od technické části čtvrtého železničního balíčku? Usnadní podle vás schvalování nových vozidel?“

„Čtvrtý železniční balíček představuje snahu zavést nový jednotný standard schvalování vozidel v Evropě. Pokud k tomu dojde a tyto procesy budou skutečně rychlejší, transparentní a předvídatelné, samozřejmě to uvítáme. A pokud bude legislativa nastavena tak, aby vše platilo i v praxi, mohly by být i levnější. V současné době je totiž realitou, že i když vyrábíme podle nejnovějších evropských předpisů a norem, musíme naši produkci schvalovat opakovaně v ostatních zemích EU. Tedy i přes platné schválení například v České republice. To konkurenceschopnost železnice třeba vůči silniční dopravě neposiluje. Zůstanu proto raději u obecného konstatování ,uvidíme v realitě‘. Myšlenka je to ale správná a logická.“

„Od července jste zavedli ve společnosti několik organizačních změn. Co si od nich slibujete?“

„Především efektivnější chod naší firmy. K tomu tyto organizační a personální změny prostě patří.Veřejnost bude zajímat nejspíš hlavně sloučení dvou obchodních úseků do jednoho, který řídí Jaroslav Plhák z pozice ředitele pro obchod a marketing. Jeho zástupcem pro všechny oblasti mimo Společenství nezávislých států (CIS) se stal Jan Kutálek a pro země CIS Alexander Volf, oba jako odborní obchodní ředitelé.

To umožní konzistentní řízení a přímé řízení obchodních aktivit na současných i nových trzích. Další změny se týkaly servisu. Veškeré, tedy i zahraniční servisní aktivity jsme převedli pod oddělení centrálního servisu, abychom servisní výkony posílili a rozšířili. Proto také naše dceřiná společnost Letohradské strojírny opustila vozidlové aktivity a specializuje se pouze na servisní zakázky. Klíčový je především záruční a pozáruční servis a fullservis, tedy servis zahrnující kompletní údržbu vozidel. Trh si to žádá víc a víc.“

„Co chystáte v příštím roce?“

„Hodně se zaměříme na provozovnu v Jihlavě, specializovanou na výrobu komponentů a modernizaci a novou výrobu lokomotiv. Postavíme nový provoz pro předúpravu povrchů před lakováním, rozšíříme lakovnu, v plánu je také nová zkušebna lokomotiv. Zároveň budeme rozvíjet nový provoz výroby hlavních rámů kolejových vozidel, který jsme spustili tento rok. Cílový stav je mít v Jihlavě technicky a technologicky samostatnou, vyspělou a maximálně efektivní provozovnu na veškeré výrobní operace. Základní provozovnu v České Třebové zase směrujeme k výrobě podvozků, točivých strojů a realizaci komplexních oprav a servisu kolejových vozidel.“

Tomáš Johánek 

spinner