Ing. Ľubomír Loy (BUDAMAR LOGISTICS, a.s.): Infrastruktura v SR a ČR by se neměla tolik rozcházet

Ing. Ľubomír Loy (BUDAMAR LOGISTICS, a.s.): Infrastruktura v SR a ČR by se neměla tolik rozcházet

Tomáš Lébr Společnost BUDAMAR LOGISTICS, a.s. patří dlouhodobě k nejsilnějším zasilatelským a logistickým společnostem na Slovensku. Její postavení na špičce slovenského trhu dokazuje splnění požadavků mezinárodní normy ISO 9001:2015. V širokém portfoliu aktivit společnosti hraje velkou roli i železniční přeprava. Na otázky týkající se současné situace v oboru nám odpověděl

Ing. Ľubomír Loy, člen představenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Jak panedemie koronaviru ovlivnila vaše podnikání? A jaká jsou podle Vás hlavní poučení z pandemie - negativní i pozitivní?

V prvom rade by som rád povedal, že ochladenie priemyselnej produkcie nenastalo len vďaka pandémii, ale už od apríla 2019 je v rámci hutníckeho priemyslu jednoznačný prepad v prepravných tokoch, nakoľko výroba v jednotlivých závodoch sa znižovala. Jednoznačný súvis to má so zníženým dopytom po automobiloch. V zásade platí, že toto je prvý ukazovateľ ochladenia alebo oživenia ekonomiky. Pandémia tieto problémy len zvýraznila a dostala ich v mnohých prípadoch na horšiu úroveň ako v rokoch 2009/2010. Poučením aj negativným, aj pozitívnym je, že vždy je potrebné byť podľa možností pripravený na väčšie výkyvy v nesúlade so svetovými trendami.

Okrem iného je potrebné prinášať nové riešenia pre zákazníkov, ktoré by im zefektívnili manipuláciu s tovarom, a tým pádom priniesli aj úspory v nákladoch. Na takýchto projektoch momentálne už pracujeme, resp. niektoré sú už v počiatočných fázach.

Jaké vidíte aktuální trendy (například co se týká struktury přepravovaného zboží)?

Momentálne sledujeme (tak ako tomu bolo čiastočne už počas krízy v roku 2009) k zmene štruktúry a hlavne smerovania tovarových tokov- surovín z tradičných smerov na alternatívne, ktoré nemusia mať len prísne logický dôvod - cena za prepravu, ale aj iné závislosti.

Kde vidíte hlavní možnosti zlepšení a případné spolupráce v železniční, intermodální a multimodální přepravě, zejména ve spojení Slovenské a České republiky?

Vzhľadom k tomu, že je to už viac ako 25 rokov od rozdelenia federácie a infrakštruktúry sa nám pomaly “rozchádzajú”, v tejto oblasti by som videl najlepšiu možnosť, ako zlepšiť spoluprácu medzi Českom a Slovenskom. V rámci manažérov infraštruktúry, ich plánov, investícií, rekonštrukcií a modernizácií. Pretože pre železničný sektor je hlavným konkurentom cestná doprava, a pokiaľ sa budú klásť prekážky, ktoré budú znamenať zvýšené náklady na cezhraničné železničné prepravy, len ťažko sa naplnia plány Európskej únie na presun tovarov z ciest na železnicu. Možno je to veľmi kritické, ale podľa môjho názoru je snaha zlepšiť situáciu v rámci našich krajín len v deklaratívnej forme.Ako príklad by som možno uviedol nemožnosť používania najnovších rušňov na viačlenné riadenie, kedy v rámci hraničných prechodov medzi ČR a SR v zásade vždy potrebujeme postrkový rušeň a modernými rušňami to v Česku dovolené nie je, zatiaľ čo na Slovensku áno. Čiže pre cezhraničné prepravy nemožné využitie.

Čo sa týka intermodálnej prepravy, pokiaľ nebude daná väčšia podpora tejto preprave, nevidím veľký potenciál nárastu v intermodálnej preprave medzi našimi dvomi krajinami. Okrem iného, hlavné smerovanie hodvábnej cesty do Česka je cez Poľsko, nakoľko nákladovo je táto cesta výhodnejšia, aj keď objemovo pred pandémiou boli v Malaszewicziach dlhodobo zaznamenávané problémy s kapacitou. Cesta cez Slovensko je cestou alternatívnou a navyše panuje značná nedôvera voči ukrajinskému tranzitu, resp. odovzdávke medzi RŽD a UZ.

Rostoucí význam je přikládán železniční dopravě mezi Evropou a Asií. Jaké vidíte v tomto ohledu příležitosti pro Vaši firmu?

Ako som už spomínal, Slovensko nie je hlavnou trasou pre tieto tovarové toky, napriek tomu sme však ako skupina pristúpili k novému projektu, a to prenájmu Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá, kde momentálne pripravujeme investičné akcie na rozvoj terminálu a očakávame, že v dlhodobom horizonte sa nám podarí aj vďaka týmto investíciám trasu zatraktívniť. Uvedomujeme si, že je to beh na dlhú trať, avšak veríme v úspech v cieli.Tomáš Lébr

Foto: BUDAMAR

spinner