Evropská komise navrhla, aby se jednotlivé státy vzdaly poplatků za přístup na trať

Evropská komise navrhla, aby se jednotlivé státy vzdaly poplatků za přístup na trať

Evropská komise navrhla nařízení, které členským státům EU umožní vzdát se nebo snížit poplatky za přístup na trať a poplatky za rezervace. Jde o podporu železničních podniků, které čelí náročným časům kvůli klesajícím objemům.

Pandemie má nebývalý dopad na dopravu obecně a zejména na železniční sektor. Může to vést k velkému počtu insolvencí a nedostatku likvidity a ovlivnit celý dodavatelský řetězec, uvedla Evropská komise ve svém návrhu z 19. června.

Dopad pociťují zejména soukromé a nezávislé železniční nákladní podniky, uvedlo Evropské sdružení pro nákladní dopravu (ERFA – European Rail Freight Association). „Objemy železniční nákladní dopravy v současné době zaznamenávají snížení zhruba o 25 procent normálních a očekávaných objemů. Vzhledem k tomu, že poplatky za přístup na trať představují 20 až 35% celkových provozních nákladů, které nesou železniční nákladní podniky, má výrazné snížení objemu dopad na životaschopnost provozovaných služeb. Podpůrná opatření poskytnou přiměřenou úlevu,“ uvedl prezident ERFA (European Rail Freight Association) Dirk Stahl. „Pokud bude nařízení přijato, poskytne členským státům a provozovatelům infrastruktury nezbytnou flexibilitu, aby mohli podniknout konkrétní kroky na podporu odvětví nákladní železniční dopravy,“ dodal.

Výzva ERFA byla vyslyšena

ERFA již dříve vyzvalo Evropskou komisi, aby taková podpůrná opatření navrhla. „Nyní je důležité, aby návrh nařízení přijal Evropský parlament a Evropská rada. ERFA proto vyzývá členské státy a europoslance, aby návrh podpořili v nadcházejícím legislativním procesu,“ uvedl generální tajemník ERFA Conor Feighan.

Na potřebu snížení poplatků za trať upozornili na začátku června vládu i čeští železniční nákladní dopravci. Zdůraznili přitom, že ačkoliv je železniční nákladní doprava značně ekologičtější, nedostalo se ji takové podpory jako jiným módům dopravy.

„Podle našeho názoru, není prostě možné zvýhodňovat jednostranně jeden mód dopravy před druhým,“ napsal tehdy v dopise ministrovi dopravy Karlu Havlíčkovi výkonný ředitel ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek. Poukázal tím hlavně na vládou schválenou slevu silniční daně pro motorová vozidla nad 3,5 tuny ve výši 25%, a to dokonce zpětně od 1. ledna 2020 do konce roku.

Srovnání s Německem a Rakouskem

Železniční dopravci v Česku poukázali na srovnání situace v naší zemi se sousedním Německem, kde se sleva za platbu dopravních cest pro nákladní dopravce zvýšila na základě koronavirových opatření o dalších deset procent na současných padesát sedm procent. V Rakousku je již schválená sleva pět procent z ceny za platbu dopravní cesty kvůli dopadům pandemie a podpory nákladní dopravy na železnici.

„Uvědomujeme si, že poplatky dopravců za dopravní cestu nepokryjí již nyní všechny přímé i nepřímé náklady Správy železnic na zajištění provozuschopnosti, ale vzhledem k závazným plánům České republiky k převedení přeprav zboží především ze silnice na železnici máme za to, že podpora státu je v tomto případě potřebná a nelze postupovat jinak,“ doplil Oldřich Sládek.

Hrozí zhoršení životního prostředí

Ve svém dopise ŽESNAD.CZ dále upozornil ministerstvo, že nedostatečná podpora železničních nákladních dopravců by měla za následek zvyšování energetické náročnosti v dopravě, protože hrozí, že by se část dopravy přesunula z železnice na silnici. To by mělo za následek také zhoršení životního prostředí, které právě funkční elektromobilita vylepšuje a k čemuž se Česká republika zavázala v rámci Evropské Unie. Ve výsledku by takové pokřivení trhu mohlo vést k devalvaci ekonomiky a poklesu objemu přepravy zboží na železnici. Tím pádem by utrpěla i ekonomika v tomto segmentu. Ve svém dopise ministrovi nákladní železniční dopravci vyjadřují naději, že se rovněž otevře diskuze na téma problematiky poplatků za obnovitelné zdroje energie. V tomto případě bojují i za českou osobní železniční dopravu a za veškerou MHD v elektrické trakci.Podotýkají přitom, že energetický trh deformuje trh dopravní, a to velmi výrazně, není šance konkurovat asfaltu ani v osobní ani v nákladní dopravě.

Tomáš Lébr

Foto: ŽESNAD

spinner